HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Ksenija Kalauz

Zvanje prof. povijesti umjetnosti
Stručno zvanje muzejska savjetnica (u mirovini)
Polje djelovanja povijest umjetnosti, Kulturno-povijesna zbirka
Uže polje djelovanja kulturna povijest Šibenika, istraživački rad, izložbena djelatnost
Ustanove Muzej grada Šibenika
Ksenija Kalauz rođena je 1939. u Livnu. Osnovnu i srednju školu završila je u Šibeniku, a studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1965. radi u Muzeju grada Šibenika kao kustosica Kulturno-povijesnog odjela, a od 1991. bila je voditeljica Odjela i zamjenica ravnatelja Muzeja.
Tijekom dugogodišnjeg rada u muzeju utemeljila je nekoliko muzejskih zbirki: galerijsku, zbirku lapida, zbirku grbova, oružja, glazbenih instrumenata, stilskog namještaja. Provela je inventarizaciju cjelokupne građe Kulturno-povijesnog odjela.
Pripremila je i postavila 70-ak samostalnih izložaba, a kao suradnica radila je na još 12 izložaba. U suradnji sa stručnjacima iz Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Split inicirala je konzervatorske zahvate na većem broju vrijednih slika i skulptura. Bavila se samostalnim istraživačkim radom. Istraživačke radove je provodila u unutrašnjosti crkve sv. Krševana iz 13. stoljeća, na Tvrđavi sv. Ante, u staroj Kneževoj palači i unutrašnjosti gotičke crkve sv. Grgura. U sklopu istraživanja na crkvi sv. Ane i Kneževoj palači bavila se proučavanjem obojene keramike 15.-18. stoljeća.
Od fundusa Muzeja grada Šibenika samostalno je priredila još 26 izložaba domaćih i inozemnih umjetnika. Surađivala je u postavljanju zbirke crkvene umjetnosti u crkvi sv. Barbare i zbirke franjevačkog samostana u Krapnju. Autorica je brojnih kataloga među kojima su Radoslav Duhović, 1979., Horacije Fortezza, 1982., More, ljudi, obala, 1992. Sv. Mihovil-zaštitnik Šibenika, 1997., Grbovi obitelji Šižgorić, Sedam stoljeća Šibenske biskupije i niz drugih.
Prilozima je često surađivala u Šibenskom listu te na na radiju i televiziji.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 24. srpnja 2002. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Muzejski postav ne može pokazati sve ono što muzejski depoi sadržavaju. Mi smo se time rukovodili tako da smo iz naših depoa pored stalnih postava, imali stalno kontinuirane povremene izložbe, kojima smo na neki način izvlačili iz depoa naš materijal i prezentirali ga javnosti. Baš je ovdje katalog izložbe Zbirka kamenih grbova, koje sam ja obradila. Ti su grbovi bili u depou, nitko ih nije vidio na samom postavu bilo ih je samo par njih i 2000. godine ja sam se potrudila da to iziđe vani. To je prvi put kad su svi kameni grbovi muzejske zbirke Kulturno-povijesnog odjela bili prezentirani javnosti. To je bila jedna jako dobra izložba. Popratili smo je s većim katalogom i sad se to vratilo u depoe i dugo će vremena proći dok oni ne iziđu vani.

Iz knjižnice MDC-a