HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Vladimir Kalšan

Zvanje profesor povijesti i sociologije
Znanstveni stupanj mr. humanističkih znanosti
Stručno zvanje muzejski savjetnik
Polje djelovanja povijest
Uže polje djelovanja povijest Međimurja i obitelji Zrinski
Ustanove Muzej Međimurja Čakovec
Vladimir Kalšan rođen je 1951. godine u Prelogu. Srednju školu završio je u Varaždinu, a povijest i sociologiju diplomirao je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad „Međimurje 1941.-1945.“ obranio je 2003. godine također na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.
Godine 1976. zaposlio se u Muzeju Međimurja Čakovec kao kustos Povijesnoga odjela.
Glavni interes njegova profesionalnog djelovanja istraživanje je povijesti Međimurja i obitelji Zrinski.
Dolaskom u Muzej uspostavio je stalni postav Zbirke narodne revolucije i Memorijalne zbirke „Karlo Mrazović Gašpar“.
Od 1981. do 1989. godine bio je ravnatelj Muzeja.
Od 1990. godine ponovno je radio kao kustos. U razdoblju do 2006. godine, kada ponovno postaje ravnateljem, osmislio je tematske dijelove stalnoga postava „Zrinski u Međimurju“, „Tiskarstvo u Međimurju“ i „1918. godina u Međimurju“.
Tijekom rada u Muzeju Međimurja Čakovec stekao je zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika.
Autor je brojnih tematskih izložaba iz povijesti i kulturne povijesti Međimurja, a zaslužan je i za uključenje Muzeja Međimurja Čakovec u kulturno-turističku ponudu kao polazne točke programa „Putovi Zrinskih“ u pograničnome području Hrvatske i Mađarske.
Objavio je brojne stručne i znanstvene članke u domaćim i stranim časopisima. Autor je ukupno 12 knjiga i monografija od kojih se posebno ističu „Građansko društvo u Međimurju“ (2000.), „Iz vjerskog života Međimurja“ (2003.) i „Međimurska povijest“ (2006.). Sa sinom Jankom izdao je 2012. godine „Međimurski biografski leksikon“. Član je Društva znanstvenika Međimurja. Predaje kolegij Turizam i kultura na Međimurskome veleučilištu u Čakovcu.

Napomena: Podaci preuzeti iz anketnoga upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i intervjua snimljenoga 20. prosinca 2012. Razgovor vodila i snimila Iva Validžija.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a