HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Fina Juroš-Monfardin

Zvanje diplomirana arheologinja
Stručno zvanje kustos
Polje djelovanja rani srednji vijek
Uže polje djelovanja dokumentacija i zaštita
Ustanove Arheološki muzej Istre
Fina Juroš-Monfardin rođena je 1949. u Šibeniku. Kao osnovnoškolka preselila se u Pulu gdje su joj roditelji dobili radno mjesto. Srednju školu je završila u Puli, a studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Već kao studentica radila je dvije godine kao dokumentaristica na arheološkim istraživanjima Briuni Castrum. Nakon završetka fakulteta 1979. godine zaposlila se kao kustos Arheološkom muzeja Istre, Srednjovjekovni odjel.
Tijekom svog radnog vijeka najviše je radila dokumentaciju, terensku dokumentaciju, ali i laboratorijsku zaštitu nalaza.
Najznačajniji projekti u kojima je sudjelovala bili su vezani za keramiku, predromaničke spomenike i suradnja s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika na izložbi Karolinzi.
Autorica je prijedloga stalnog postava Zbirke sakralne umjetnosti, ranosrednjovjekovnog lapidarija Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a