HR | EN
  • Povećaj prikaz
  • Smanji prikaz
  • Promjena kontrasta
  • Sivi tonovi
  • Promjena fonta
  • Vrati izvorno
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Jelena Ivoš

Zvanje profesorica povijesti umjetnosti
Znanstveni stupanj VSS
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja Zbirka tekstila
Uže polje djelovanja liturgijsko / crkveno ruho, odjeća, modni pribor, orijentalni sagovi, ćilimi, čipke, veziva, tapiserija, devocionalije, dječje igračke
Ustanove Muzej za umjetnost i obrt
Jelena Ivoš rođena je u Zagrebu. Gimnaziju je završila u Sisku, a povijest umjetnosti diplomirala je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ubrzo nakon završenoga studija započela je volontirati u Muzeju za umjetnost i obrt. Potom je 1972. godine primljena kao kustos pripravnik. Prvotno je radila na Zbirci plakata i fotografije, a 1979. godine preuzela je složenu muzejsku Zbirku tekstila koju je vodila sve do mirovine. Vodila je i dvije manje zbirke – Zbirku devocionalija i Zbirku dječjih igračaka.
Organizirala je adaptaciju i novo uređenje prostora te osmislila smještaj za cjelokupnu Zbirku tekstila. Zaslužna je za nastanak i opremanje Restauratorske radionice za tekstil u MUO-u. Radila je na izradi koncepcije i postavljanju stalnoga postava Muzeja za umjetnost i obrt koji je otvoren 1995. godine. Autorica je idejne koncepcije sadržaja i postava za zasebnu stilsko-morfološki zaokruženu cjelinu „Razvoj i oblikovanje odjeće, modnog pribora i tekstila“ u okviru stalnoga postava Muzeja.
Radila je na ostvarenju niza izložbenih projekata te na raznovrsnim drugim stručnim zadacima u Muzeju i izvan njega koji su bili povezani s poviješću i suvremenim umjetničkim oblikovanjem tekstilnih predmeta. Među njima se ističu velike i složene izložbe Muzeja za umjetnost i obrt „Bidermajer u Hrvatskoj“ (1997.), „Historicizam u Hrvatskoj“ (2000.) i „Secesija u Hrvatskoj“ (2003./2004.). Sudjelovala je na projektu „Umjetnička topografija Hrvatske“ u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti.
Izvan MUO-a radila je na usustavljenju, vrednovanju i obradi zbirke orijentalnih sagova koji su se svojedobno nalazili u Vili „Dalmacija“ u Splitu. Obradila je, valorizirala i odredila stupanj oštećenosti orijentalnih sagova u Banskim dvorima nakon raketiranja 1991. godine. Obradila je, sistematizirala i valorizirala tekstilni inventar u Predsjedničkim dvorima. Ondje je iznova angažirana za obradu i vrednovanje postojećega stanja tekstila.
Surađivala je s Hrvatskom radio-televizijom na emisijama koje su obrađivale povijest mode te u Obrazovnome programu.
Radeći na složenim projektima kao što su „Umjetnost Franjevačkog samostana male braće u Dubrovniku“, „Umjetnost franjevaca Bosne i Hercegovine“ te „Umjetnost isusovaca u Hrvatskoj“, istraživala je i obrađivala sakralne tekstilne predmete na terenu u Dubrovniku, na mjestima gdje su smješteni franjevački samostani i crkve u Bosni i Hercegovini te u isusovačkim samostanima i crkvama u Hrvatskoj i Vojvodini.
Cijeli radni vijek provela je u Muzeju za umjetnost i obrt, gdje je svojim radom napredovala do zvanja muzejske savjetnice.

Napomena: Podaci preuzeti iz anketnoga upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i intervjua snimljenoga 3. listopada 2012. Razgovor vodila i snimila Tea Rihtar.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a