HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Ivanka Ivkanec

Zvanje etnologinja i sociologinja
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja etnologija, sociologija, tradicijski nakit Republike Hrvatske, spolnost u folklornoj baštini
Uže polje djelovanja dinarske nošnje, tradicijski i suvremeni nakit, pučka spolnost, suveniri, tradicijski društveni ustroj, običaji, obredi
Ustanove Etnografski muzej Zagreb
Ivanka Ivkanec rođena je u Zagrebu 1948. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1973. godine etnologiju kao prvi (a) i sociologiju kao drugi (b) predmet. Tijekom 1972. i 1973. godine volontirala je u Etnografskom muzeju u Zagrebu u kojem je i neprekidno zaposlena od 1. lipnja 1973. godine. Prošla je sve stupnjeve stručnog muzejskog zvanja (kustos pripravnik, kustos, viši kustos). U proljeće 1991. godine stekla je zvanje muzejske savjetnice. Voditeljica je Zbirke narodnog nakita (tradicijskog i recentnog), i Zbirke narodnih nošnji dinarskog prostora Hrvatske i Zbirke Perinić (donacija).
Bavila se istraživanjima pučke spolnosti, narodnog umjetničkog stvaralaštva, suvenirima i tradicijskim društvenim ustrojem („institucije“, običaji/obredi).
Tijekom toga razdoblja bila je autorica samostalnih tematskih i monografskih izložbi kao što su; Narodni nakit Hrvatske, Mitja Koman-folklor, boja, pokret, Narodna intima, Homo et Tera, Vrijeme prošiveno žudnjom, Nakit-tradicijsko u suvremenom itd.
Autorica je televizijskog serijala od 6 emisija Narodna intima, koautorica i suradnica muzejskih i izložbi izvan prostora i programa Muzeja.
Obavljala je i etnografska terenska istraživanja u Slovačkoj, Istri, Dalmatinskoj zagori, Dalmaciji, u okolnim selima Zagreba i/ili Zagrebačke županije, na području Gorskog kotara, u selima crkvene župe/dekanata mjesta Cirkvena pokraj Bjelovara. Bila je autorica i organizatorica etnografsko-društvenog programa „Ivanje“ u Zagrebu (1993.).
Održala je više od 60 javnih predavanja za građanstvo (đaci i nastavnici srednjih škola, studenti i polaznici tečajeva za „treću životnu dob“); različite tematske jedinice vežu se za etnologiju/etnografiju, muzejsku djelatnost, zlatarstvo, folkloristiku i sociologiju.
Povremeno ili kontinuirano stručno surađuje s Uredima različitih Ministarstava (prosvjete i športa, kulture, turizma, mora), Komorama (gospodarska, obrtnička), fakultetima zagrebačkog Sveučilišta (Filozofski fakultet, Tekstilno-tehnološki), srednjim strukovnim školama, Maticom iseljenika Hrvatske, Hrvatskim leksikografskim zavodom, muzejima i galerijama u Zagrebu, Osijeku, Šibeniku, Varaždinu te s tiskanim i elektroničnim medijima (brojni različiti prilozi i nastupi u radijskim i televizijskim emisijama različitih centara HTV-a.
Članica je Muzejskog društva Hrvatske, Hrvatskog društva folklorista i ULUPUH-a (Studijska sekcija).

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 22. listopada 2008.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a