HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Rhea Silvija Ivanuš

Zvanje Profesor povijesti i sociologije
Znanstveni stupanj mr. humanističkih znanosti
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja povijest drugog svjetskog rata
Uže polje djelovanja fotografije, filmovi i negativi Slikopisne službe pri predsjedništvu vlade NDH, fotografska građa Domovinskog rata
Ustanove Hrvatski povijesni muzej,
Muzej revolucija naroda Hrvatske
Rhea Silvija Ivanuš rođena je 1952. godine u Zagrebu. Diplomirala je povijest i sociologiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977. godine.
Magistarski rad s temom „Fotografske zbirke u zagrebačkim muzejima“ obranila je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu 1996. godine.
U Muzeju revolucije naroda Hrvatske počela je raditi 1982. godine na prosvjetno-pedagoškome mjestu te je bila zadužena za vođenje grupa, promidžbu, organizaciju izložaba i marketing muzeja.
Kroz rad se upoznala s fotografskom građom iz razdoblja NDH-a, a 1987. godine preuzela je Zbirku fotografija, filmova i negativa iz Slikopisne službe Predsjedništva Vlade NDH-a, fotografske albume i fotografije iz Ratnoga muzeja i Arhiva NDH-a, dijapozitive u boji iz razdoblja NDH-a te kasnije fotografsku građu Domovinskoga rata.
Autorica je brojnih izložaba o Domovinskome ratu, poput izložaba „Lipik i Pakrac u Domovinskom ratu“ (1994.), „Zadarski memento“ (1995.), „Fotografije Elvire Kohn: retrospektiva“ (1997.) u Galeriji „Milan i Ivo Steiner“ Židovske općine Zagreb, „Hugo Fischer Ribarić: ratne fotografije 1943.-1945.“ (1998.) i „Stoljeće promjena“ (1999./2000.), suautorica stručnoga rada „Kronologija svjetskih, europskih i domaćih zbivanja“ u katalogu izložbe „Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti“ (2004.) te suautorica izložbe „Negativ / pozitiv“ (2005.) u Zagrebu i Rijeci. Sudjelovala je na izložbenim projektima Hrvatskoga povijesnog muzeja i katalozima „Museum 1846.-1996.“ i „Dadoh zlato za željezo“ iz 2006. i 2012. godine. Godine 2006. objavila je katalog „Fotografski albumi u Zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja“.
Dobila je Godišnju nagradu Hrvatskoga muzejskog društva za 2007. godinu za timsku izložbu Hrvatskoga povijesnog muzeja „El Shatt: Zbjeg iz Hrvatske u pustinji Sinaja, Egipat (1944.-1946.)“.
Godine 2008. u suradnji s Brankom Hlevnjak objavila je knjigu „Hrvatska antiratna fotografija: Prvi svjetski, Drugi svjetski i Domovinski rat“.
U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem i motociklizmom.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a