HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Renata Gotthardi-Škiljan

Zvanje prof. povijesti umjetnosti
Stručno zvanje muzejska savjetnica (u mirovini)
Polje djelovanja likovna umjetnost, grafika
Uže polje djelovanja Valvasorova zbirka Nadbiskupije zagrebačke
Ustanove Kabinet grafike HAZU
Renata Gotthardi-Škiljan rođena je 1924. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti, klasičnu arheologiju i povijest kultura 1952. godine. Od 1948. radila je u JAZU (HAZU).
Od 1957. voditeljica je Valvasorove zbirke (u 17 svezaka) Nadbiskupije zagrebačke pri Kabinetu grafike JAZU (HAZU). Kabinet grafike osnovan je u sklopu tadašnjega umjetničkog razreda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (danas HAZU), a kao posebna umjetnička institucija, tj. kao Zbirka crteža, grafika i plakata u sklopu Razreda za likovne umjetnosti i za muziku, ustanovljen je 1947. Prva direktorica Kabineta bila je Stella Übel, a njezini kustosi Renata Gotthardi-Škiljan i Božo Bek.
Renata Gotthardi-Škiljan za svog je radnog vijeka priredila 97 izložaba, a najpoznatije su zagrebačke izložbe jugoslavenske grafike odnosno crteža "Biennale crteža (IV.-XV.)" i "Biennale grafike (I.-XI.)", "Nizozemska i flamanska grafika" iz fundusa Kabineta, zatim osam velikih izložaba "Iz Valvasorove zbirke Nadbiskupije zagrebačke", uz koje je priredila četiri znanstvena kataloga. Autorica je i dvaju znanstvenih kataloga Bogišićeve Grafičke zbirke u Cavtatu. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima i simpozijima: o Juliju Kloviću, Baltazaru Bogišiću i dr.
U sklopu muzeološke djelatnosti u Kabinet grafike (JAZU) HAZU uvela je stručnu i znanstvenu obradu i rukovanje materijalom prema pravilima struke, kao u svim velikim grafičkim centrima, uz tri originalna doprinosa - način opremanja i vješanja listova tako da se izbjegnu oštećenja, način izlaganja plakata na kartonskoj osnovi prekrivenoj plastičnom folijom i način spremanja u okomitom položaju u posebnim ormarima.
Autorica je 110 kataloga izložaba, predgovora i tekstova objavljenih u stručnim časopisima. Za svoj rad odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 20. svibnja 2004. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Ja sam napisla molbu, ne mogu se sjetiti kako sam došla zapravo, ta molba mi je bila za VII. razred Akademije. Bila je riješena. Bila sam namještena, neke vrste kao laborant, još nisam diplomirala, diplomirala sam tek godinu dana kasnije. Bila sam apsolvent. Došla sam u Modernu galeriju s Akademije, tamo su me dodijeli u dio, odnosno još to nije bilo razdijeljeno, tamo sam počela raditi na izdvajanju iz mase, umjetnina koje su bile na pohrani u Akademiji. Izdvajala sam grafičke listove i crteže. To je bila jezgra Kabineta grafike, koja je doduše počela ranije, to ćete vidjeti iz mog podatka, ali tek se počela uvoditi. To je Akademija davno prije oformila kao takvo, samo nije bila oformila do kraja. Tako sam ja, doktorica Uble je postala direktor tog grafičkog dijela, a ja sam onda bila dodijeljena njoj i odonda sam na grafici i crtežima. Kad je ona otišla u mirovinu postao je direktor, ali više formalno direktor, prof. Krsto Hegedušić.

Iz knjižnice MDC-a