HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Ljubica Gligorević

Zvanje diplomirana etnologinja
Znanstveni stupanj mr.sc.
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja etnologija Vinkovaca i okolice
Uže polje djelovanja etnologija Slavonije
Ustanove Gradski muzej Vinkovci
Ljubica Gligorević rođena je 1955. godine u Gradačcu u Bosni i Hercegovini. Nakon srednje škole upisala je studij etnologije na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad „Položaj starih osoba kroz 'davanje na komenciju' na vinkovačkom području“ obranila je 1990. godine, a godinu dana poslije stekla je zvanje muzejske savjetnice. U pripremi je doktorskoga rada pod nazivom „Tradicijska kultura, mediji i javnost“.

Nakon završetka studija u siječnju 1979. godine zaposlila se kao kustosica etnologinja u Gradskome muzeju Vinkovci. Do njezina zaposlenja u Muzeju su kraće vrijeme radile tri kustosice, a zbirka je ukupno sadržavala 340 predmeta. Svojim dolaskom započela je s terenskim istraživanjima vinkovačkoga kraja, prikupljajući i usustavljujući muzejsku građu koju je redovito izlagala na tematskim izložbama. Danas Etnološki odjel ima pet tisuća muzejskih predmeta raspoređenih u petnaest zbirki koje posve tumače etnologiju Vinkovaca i okolice, ali i građu podrijetlom izvan Hrvatske i Europe.

U osvit Domovinskoga rata, prema preporukama Ministarstva kulture, Ljubica Gligorević najvažniju je građu spremila u vojne sanduke te su predmeti u listopadu 1991. godine izmješteni na sigurno u Varaždin. Građa je ondje tijekom godina evakuacije u Domovinskome ratu neprestano bila pregledavana i preventivno štićena, dok je glavna zgrada Gradskoga muzeja Vinkovci bila izravno oštećena na četrnaest mjesta na krovu i zabatu. U trenutcima mirovanja od ratnih napada aktivno je fotografirala oštećenja u Vinkovcima i okolnim selima.

Početkom mirne reintegracije i povratkom muzejske građe iz Varaždina započeo je novi zamah profesionalnoga djelovanja Ljubice Gligorević čiji je konačni rezultat bio prvi tematski stalni postav etnološke građe Gradskoga muzeja Vinkovci. Samomu otvorenju stalnoga postava prethodile su tematske izložbe, ali i radijske emisije „Iz tradicijskog života“ (Radio Vinkovci, 1993. – 1994.) zahvaljujući kojima je u razgovoru sa svojim gostima mogla dopuniti pripremani stalni postav. Osim toga, za Vinkovačku televiziju od 2006. do 2009. godine snimila je 99 jednosatnih televizijskih emisija „Gori lampa“ s etnološko-muzeološkom podlogom.

U povodu 55. rođendana Muzeja 6. studenoga 2001. godine kao autorica koncepcije i oblikovanja otvorila je stalni postav Etnološkoga odjela u potkrovlju zgrade. Postav se prostire na 668 kvadratnih metara, a obuhvaća tri cjeline: životnu cjelinu, s ugođajima šokačke sobe i okućnice i građanskim utjecajima, središnji višemedijski prostor te muzeološku cjelinu s izloženom građom u 33 tipizirane velike vitrine i tri velika izrađena kutna prostora koji predstavljaju nekadašnje prodavaonice, izloge i obrtničke radionice. Izloženo je oko 1500 predmeta iz vremena od prve polovice 19. stoljeća do suvremenosti koji daju presjek tradicijske baštine vinkovačkoga kraja.

Autorica je oko dvije stotine stručnih i znanstvenih radova, više od 150 stručno-popularnih članaka i triju knjiga – „Iz tradicijskog života“ (1998.), „Vodič stalnog postava: Etnologija Vinkovaca i okolice“ (dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskom jeziku, 2002. i 2004.) te „Vinkovci u tradicijskoj kulturi“ (2006.), kojoj je ujedno bila i urednica. Bila je urednica i suurednica nekoliko knjiga, spomenica i zbornika radova, recenzentica stručnih i znanstvenih članaka, priređivačica i predstavljačica brojnih knjiga te mentorica kustosima pripravnicima za više pisanih radova iz etnologije radi stjecanja zvanja u muzejskoj struci.

Od 2002. do 2007. godine sudjelovala je u istraživačkome projektu Instituta za etnologiju i folkloristiku „Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću: etnografski aspekti“. Stručna je suradnica i članica prosudbenih sudova brojnih manifestacija, kulturno-umjetničkih društava i udruga u promidžbi njihove kulturne baštine na priredbama, izložbama i različitim događanjima, koje nerijetko moderira i vodi.

Dugogodišnja je članica Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i autorica više prijedloga i obrazloženja zaštićenih nematerijalnih umijeća i vještina na nacionalnome popisu Ministarstva kulture. Bila je članica više povjerenstava povezanih s muzejskom djelatnošću, poput Povjerenstva za spomeničku baštinu i Stručnoga povjerenstva za viša muzejska zvanja Ministarstva kulture, zatim članica Upravnoga vijeća Muzeja Slavonije u Osijeku, kao i radnih tijela Hrvatskoga etnološkog društva, Hrvatskoga muzejskog društva i Muzejske udruge istočne Hrvatske.

Za svoj rad dobitnica je zlatne plakete Grb Grada Vinkovaca 2010. godine za iznimna ostvarenja na području znanosti i kulture, Godišnje nagrade Turističke zajednice grada Vinkovaca 2007. godine za promidžbu tradicijske kulturne baštine Vinkovaca i vinkovačkoga kraja, Grba Općine Stari Jankovci i Grba Općine Tordinci za područje kulture 2017. godine, više priznanja KUD-a „Šokadija“ iz Starih Mikanovaca i brojnih drugih pojedinačnih nagrada i priznanja (primjerice, od 2014. godine počasna je članica Udruge građana „Urbani Šokci“ iz Sombora).

Napomena: Podaci preuzeti iz anketnoga upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i intervjua snimljenoga 15. listopada 2018. Razgovor vodila i snimila Iva Validžija.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a