HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

U Personalnom arhivu MDC-a zastupljeni su svi značajniji muzejski djelatnici i povjesničari umjetnosti koji su svojom ulogom, radom, stručnošću, znanjem, muzejskim i kulturnim programima, uspjesima u zemlji i inozemstvu obogatili kulturnu povijest Hrvatske. Objedinjenim podacima o životu i radu istaknutih muzejskih djelatnika u Hrvatskoj, koji su povezani on line s Registrom muzeja i galerija Hrvatske kao i s knjižnicom MDC-a sadašnjim i budućim muzealcima pojednostavljuje se i olakšava istraživački rad, omogućuje izrada pojedinačnih ili skupnih bibliografi ja muzealaca, monografi ja muzejskih ustanova ili muzejskih djelatnika, snimanje dokumentarnih emisija za radio ili televiziju i sl. Podaci iz Personalnog arhiva MDC-a ponajprije se mogu koristiti u muzeološke svrhe kako bi se naglasila uloga svakog zaslužnog muzealca u građenju kulturnog ozračja i čuvanju trajnih vrijednosti nematerijalne kulturne baštine.

Ivo Fadić

Ustanova Muzej antičkog stakla u Zadru, Arheološki muzej u Zadru

Alena Fazinić

Ustanova Gradski muzej Korčula

Zdenka Frajtag

Ustanova Muzej "Belišće"

Ljerka Gašparović

Ustanova Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Gliptoteka HAZU

Vesna Girardi-Jurkić

Ustanova Arheološki muzej Istre, Ministarstvo kulture, prosvjete i športa RH, Ministarstvo vanjskih poslova RH (veleposlanica u UNESCO-u...

Nada Gjetvaj

Ustanova Etnografski muzej Zagreb

Vedrana Gjukić-Bender

Ustanova Dubrovački muzeji

Daina Glavočić

Ustanova Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Ljubica Gligorević

Ustanova Gradski muzej Vinkovci

Predrag Goll

Ustanova Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Centar za kulturu "B. Maslarić" u Osijeku - Galerija Zodijak...

Renata Gotthardi-Škiljan

Ustanova Kabinet grafike HAZU