HR | EN

 

 

 

 

Što je muzejski katalog
 
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
 
Autori(ce) tekstova: Marina Bregovac Pisk (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb), Željko Demo (Arheološki muzej u Zagrebu), Ervin Dubrović (Muzej grada Rijeke), Slavica Marković (Kabinet Grafike HAZU), Ivanka Maroević, (Link2, Samobor), Snježana Pintarić (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb), Snježana Radovanlija Mileusnić (MDC, Zagreb), Goran Zlodi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 
Recenzentica: Marina Vinaj
Lektorica: Zlata Babić
Dizajn ovitka, priprema i prijelom: Boris Ljubičić, Studio International
Broj stranica: 152 str.
Broj ilustracija: 65
Tisak: Stega tisak
Naklada: 500
ISBN: 978-953-6664-32-0
 

Prelistajte odabrane stranice Što je muzejski katalog.

Znate li koje su vrste muzejskih publikacija? Što je muzejski katalog? Koje su vrste muzejskih kataloga? Koja je razlika između kataloga stalnog postava i kataloga muzejskog fundusa? Kako se pišu kataloške jedinice? Što je impresum, kolofon, ISBN i CIP? Elektronički i/ili tiskani katalog?

Na ta i još brojna pitanja odgovara novo izdanje Muzejskog dokumentacijskog centra (MDC) – praktični priručnik Što je muzejski katalog. To je prvi priručnik u hrvatskoj muzeologiji koji je posvećen muzejskom izdavaštvu kao jednoj od temeljnih muzejskih djelatnosti. Priručnik je nastao na temelju radionice iz edukativnog programa za stručno muzejsko osoblje Kako objaviti dobru muzejsku knjigu, što je ujedno i naslov novopokrenute biblioteke. Urednica je mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, knjižničarska savjetnica i dugogodišnja voditeljica specijalne muzeološke knjižnice MDC-a.

Na 152 stranice priručnika objavljeno je 7 tekstova renomiranih muzejskih stručnjaka, popraćenih iscrpnim bibliografskim bilješkama, brojnim ilustracijama u bojama i odabranom literaturom.

Uvodni tekst mr. sc. Snježane Radovanlija Mileusnić definira stručnu terminologiju iz muzejskog nakladništva te detaljno i sistematično razlaže muzejske kataloge na njihove sadržajne i formalne elemente. Naredni tekstovi posvećeni su pojedinim vrstama muzejskih kataloga na temelju uspješnih primjera iz hrvatske muzejske prakse. Mr. sc. Ervin Dubrović predstavlja vrlo šaroliku lepezu publikacija koju muzeji objavljuju uz svoje izložbene projekte; dr. sc. Marina Bregovac-Pisk opisuje izradu kataloških jedinica kao osnovnih elemenata svakoga muzejskog kataloga; dr. sc. Goran Zlodi i Ivanka Maroević predstavili su primjenu modula muzejskoga informacijskog sustava M++ za izradu tiskanih i virtualnih kataloga; mr. sc. Snježana Pintarić pozornost je pridala svim etapama rada u izradi muzejskoga fundusa; mr. sc. Slavica Marković opisala je strukturu tiskanih i elektroničkih kataloga povremenih izložaba, a dr. sc. Željko Demo u svom je prilogu obradio specifičnu tematiku kataloga i monografija u izdanju arheoloških muzeja.

MDC već više od triju desetljeća kontinuirano prati i promovira muzejsko izdavaštvo, prije svega na godišnjoj Izložbi izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija. Iako je ono važna i čak zakonski propisana djelatnost muzeja, nigdje nije navedeno kako bi muzejske publikacije trebale izgledati. U tom smislu ovaj je priručnik nezaobilazna literatura i kao takav bi se trebao naći u rukama svakog muzejskog stručnjaka.

Riječima recenzentice dr. sc. Marine Vinaj, knjižničarske savjetnice iz Muzeja Slavonije Osijek, to je iznimno vrijedan vodič u valjanom promišljanju muzejske struke, kustosa, ali i budućih muzealaca koji će tek graditi zbirke, postavljati izložbe i pisati kataloge.

Iz Uvoda ravnateljice MDC-a, Višnje Zgage: Priručnik Što je muzejski katalog donosi stručna i empirijska iskustva naših kolega koja svojom kvalitetom prerastaju u profesionalni standard za koncipiranje pripreme osnovne muzejske publikacije – kataloga.

Iz Predgovora urednice mr. sc. Snježane Radovanlija Mileusnić: Nadamo se kako prva knjiga u zamišljenom nizu neće biti i jedina te kako će potaknuti muzejsku zajednicu na izradu jedinstvenih standarda muzejske izdavačke djelatnosti.

 

Narudžbe

Ukoliko želite naručiti knjigu Muzejske publikacije za djecu i mlade, molimo da nam faksom ili e-mailom dostavite ispunjenu narudžbenicu.

cijena: 80 kn

E-mail: mtiric@mdc.hr, financije@mdc.hr
Faks: 01/4847 913
Po primitku narudžbenice, knjiga će vam biti dostavljena zajedno s računom.
Za detaljnije informacije o narudžbi, molimo vas kontaktirajte tel. 01/4847 078.