HR | EN

 

 

 

 

(Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo
 
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar,
Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
 
Autori(ce) tekstova: Draženko Celjak (Srce, Zagreb), Denis Bučar (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb), Tanja Buzina (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb), Adriana Gri-Štorga (Arheološki muzej Istre, Pula), Nino Katić (Srce, Zagreb), mr.sc. Miroslav Milinović (Srce, Zagreb), Kirinčić Marin (Prirodoslovni muzej Rijeka), mr.sc. Snježana Radovanlija Mileusnić (MDC, Zagreb), Zoran Svrtan (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb), dr.sc. Maja Šojat Bikić (Muzej grada Zagreba)
 
Recenzenti: dr. sc. Daniela Živković, 
dr. sc. Goran Zlodi
Lektorica: Zlata Babić
Dizajn korica: Boris Ljubičić, Studio International
Broj stranica: 123 str.
Broj ilustracija: 57
Prijelom i tisak: Sveučilišna tiskara
Naklada: 500
ISBN: 978-953-6664-40-5
 

Prelistajte odabrane stranice knjige (Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo!

Iz tiska je upravo izašla nova knjiga (Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo, urednice mr.sc. Snježane Radovanlije Mileusnić, posvećena je temi muzejskih elektroničkih publikacija koje predstavljaju neminovnu budućnost muzeja.
 
(Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo adresira ključne probleme i izazove u području muzejskog elektroničkog izdavaštva: nove modele koncipiranja i proizvodnje kompleksnih multimedijalnih sadržaja, mogućnosti i ograničenja pružanja pristupa s obzirom na autorska i srodna prava te problem dugoročne održivosti elektroničkih publikacija i projekata.
 
Autori tekstova, kustosi i muzejski informatičari, knjižničarski stručnjaci iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice i SRCE-a bave se logikom strukturiranja i ključnim izazovima izrade muzejskih mrežnih stranica, problematiziraju upotrebu elektroničkih medija u muzejskom izdavaštvu, apostrofiraju važnost razvoja muzejskih digitalnih repozitorija koji omogućuju očuvanje i zaštitu podataka te pojašnjavaju svrhu i način rada Hrvatskog arhiva weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Predstavljen je i portal Hrčak, koji je iz temelja promijenio hrvatsku stručnu i znanstvenu komunikaciju, dana je analiza hrvatskih muzejskih elektroničkih časopisa, a prilog na kraju knjige donosi pregled najčešće korištenih open source softwarea.
 
Iz navedenih tema obuhvaćenih ovom, trećom, knjigom proizlazi i odgovor na pitanje zašto smo odlučili u naslovu u zagradi dodati (Pogled u) muzejsko nakladništvo. Naime, elektroničko je nakladništvo jednako opsežna i široka tema poput onoga klasičnoga, na analognim tiskanim medijima. U ovoj smo knjizi izdvojili samo neke uvodne teme i time otvorili cijelo jedno neobrađeno područje u kojemu muzeji i opet imaju svoje specifičnosti. Bio je to pogled s razlogom, pojašnjava u uvodu urednica mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić.
 
Knjiga (Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo pokriva različite aspekte nakladničke djelatnosti u hrvatskim muzejima – vrijedan je pokušaj analize stanja elektroničkog nakladništva u hrvatskim muzejima kroz dvadesetak godina. Istovremeno dokumentira i nakladničku djelatnost pojedinih muzeja i opisuje primjere dobre prakse. Iz recenzije dr. sc. Daniele Živković
 
U publikaciji možemo izdvojiti i cijeli niz vrlo konstruktivnih i primjenjivih uputa, smjernica i kategorija od neprocjenjive koristi kod razvoja novih, ali i vrednovanja postojećih web stranica i elektroničkih publikacija najrazličitijih vrsta – od kataloga zbirki do edukativne interaktivne multimedije. Iz recenzije dr. sc. Gorana Zlodija
 
Kao što je u Predgovoru napomenula ravnateljica MDC-a, Višnja Zgaga:  …elektroničko izdavaštvo omogućuje kontekstualizaciju muzejskog predmeta do neslućenih razmjera, što je conditio sine qua non suvremenog pristupa muzejskog interpretaciji. Mogućnosti brzoga, dostupnoga pristupa spoznajama, interpretacijama, izvješćima, mišljenjima i komentarima što ih sadržavaju različita muzejska izdanja te primjenom novih tehnologija proširile su pojam i značenje muzejskog publiciranja.
 
(Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo treća je knjiga iz biblioteke Kako objaviti dobru muzejsku knjigu, serije priručnika iz muzejskog izdavaštva koju je pokrenuo Muzejski dokumentacijski centar (MDC). Biblioteka prati istoimeni ciklus radionica za stručno muzejsko osoblje, a prve dvije knjige u nizu bile su Što je muzejski katalog i Muzejske publikacije za djecu i mlade.

 

Narudžbe

Ukoliko želite naručiti knjigu (Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo, molimo da nam faksom ili e-mailom dostavite ispunjenu narudžbenicu.

cijena: 75 kn

E-mail: mtiric@mdc.hr, financije@mdc.hr
Faks: 01/4847 913
Po primitku narudžbenice, knjiga će vam biti dostavljena zajedno s računom.
Za detaljnije informacije o narudžbi, molimo vas kontaktirajte tel. 01/4847 078