Nada Vrkljan Križić (stoji u sredini) sa slikarima; s lijeva: Ivan Lacković Croata, Taiji Harada, Ivan Rabuzin (sjede), snimljeno u Japanu 1986.
Nada Vrkljan Križić (stoji u sredini) sa slikarima; s lijeva: Ivan Lacković Croata, Taiji Harada, Ivan Rabuzin (sjede), snimljeno u Japanu 1986.
Nada Vrkljan Križić (stoji u sredini) sa slikarima; s lijeva: Ivan Lacković Croata, Taiji Harada, Ivan Rabuzin (sjede), snimljeno u Japanu 1986.
Nada Vrkljan Križić (stoji u sredini) sa slikarima; s lijeva: Ivan Lacković Croata, Taiji Harada, Ivan Rabuzin (sjede), snimljeno u Japanu 1986.
Japanski slikar Taiji Harada u posjetu GPU (Galerija primijenjenih umjetnosti) s Nadom Vrkljan Križić, snimljeno svibnja, 1986.
Japanski slikar Taiji Harada u posjetu GPU (Galerija primijenjenih umjetnosti) s Nadom Vrkljan Križić, snimljeno svibnja, 1986.
Otvaranje izložbe H. Schmalixsa u Galeriji  suvremene umjetnosti  6. listopda 1983. 
Nada Križić treća s lijeva.
Otvaranje izložbe H. Schmalixsa u Galeriji suvremene umjetnosti 6. listopda 1983. Nada Križić treća s lijeva.
Nada Vrkljan Križić s Jaquesom Defertom, direktorom Francuskog instituta u Zagrebu početkom 1993., snimio Damil Kalogjera
Nada Vrkljan Križić s Jaquesom Defertom, direktorom Francuskog instituta u Zagrebu početkom 1993., snimio Damil Kalogjera
Nada Vrkljan Križić u svojoj radnoj sobi u Muzeju suvremene umjetnosti popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 25. rujna 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Nada Vrkljan Križić u svojoj radnoj sobi u Muzeju suvremene umjetnosti popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 25. rujna 2002., snimila Jozefina Dautbegović