Vanda Ladović u svome stanu popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 25. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Vanda Ladović u svome stanu popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 25. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Vanda Ladović u svome stanu popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 25. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Vanda Ladović u svome stanu popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 25. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Vanda Ladović u sobi za dnevni boravak u razgovoru za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 25. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Vanda Ladović u sobi za dnevni boravak u razgovoru za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 25. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Maskenbal u Muzeju grada Zagreba, Vanda Ladović (u zelenom kostimu) s kolegicama; veljača, 1986.
Maskenbal u Muzeju grada Zagreba, Vanda Ladović (u zelenom kostimu) s kolegicama; veljača, 1986.
Vanda Ladović, snimljena oko 1956.
Vanda Ladović, snimljena oko 1956.
Vanda Ladović (lijevo) s kolegicom na Kaptolu, za vrijeme radova na terenu; srpnja 1979.
Vanda Ladović (lijevo) s kolegicom na Kaptolu, za vrijeme radova na terenu; srpnja 1979.