Ljerka Gašparović na terasi svoje kuće popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 18. svibnja 2004., snimila Jozefina Dautbegović
Ljerka Gašparović na terasi svoje kuće popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 18. svibnja 2004., snimila Jozefina Dautbegović
Ljerka Gašparović na terasi svoje kuće popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 18. svibnja 2004., snimila Jozefina Dautbegović
Ljerka Gašparović na terasi svoje kuće popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 18. svibnja 2004., snimila Jozefina Dautbegović
Ljerka Gašparović sa starijim bratom Miroslavom Galom (koji je kasnije postao poznati atletičar i živio u New Yorku); snimljeno 1926.
Ljerka Gašparović sa starijim bratom Miroslavom Galom (koji je kasnije postao poznati atletičar i živio u New Yorku); snimljeno 1926.
Ljerka Gašparović (oko 1941.)
Ljerka Gašparović (oko 1941.)
Ljerka Gašparović snimljena u Budimpešti
(nije datirano)
Ljerka Gašparović snimljena u Budimpešti (nije datirano)
Ljerka Gašparović u svome domu za vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 18. svibnja 2004., snimila Jozefina Dautbegović
Ljerka Gašparović u svome domu za vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 18. svibnja 2004., snimila Jozefina Dautbegović