Ankica Babin na otvorenju stalnog postava zbirke Studin, Kaštel Novi, 1986.
Ankica Babin na otvorenju stalnog postava zbirke Studin, Kaštel Novi, 1986.
Ankica Babin na otvorenju stalnog postava zbirke Studin, Kaštel Novi, 1986.
Ankica Babin na otvorenju stalnog postava zbirke Studin, Kaštel Novi, 1986.
Ankica Babin, Jelena Hihlik, Davor Huška, izložba Josipa  Botteria, Pakrac, 2008.
Ankica Babin, Jelena Hihlik, Davor Huška, izložba Josipa Botteria, Pakrac, 2008.
Ankica Babin, Branka Šulc, Ivan Udovičić, otvaranje stalnog postava Muzeja grada Kaštela, 2008.
Ankica Babin, Branka Šulc, Ivan Udovičić, otvaranje stalnog postava Muzeja grada Kaštela, 2008.
Ankica Babin, Sanja Acalija, Mirjana Kos-Nalis, Joško Berket, otvorenje izložbe povodom 100 godina turizma u Kaštelima, 2009.
Ankica Babin, Sanja Acalija, Mirjana Kos-Nalis, Joško Berket, otvorenje izložbe povodom 100 godina turizma u Kaštelima, 2009.
Ankica Babin, Muzej grada Kaštela, 2009.
Ankica Babin, Muzej grada Kaštela, 2009.