Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Članovi povjerenstva, lista ispitivača i lista mentora

Povjerenstva | Lista ispitivača | Lista mentora

 

 

Povjerenstva

Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci ("Narodne Novine", br. 97/10, 112/11), a na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća ministrica kulture imenuje:


Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje kustos

predsjednica

• Željka Bosnar-Salihagić, viša kustosica (Tiflološki muzej, Zagreb)

zamjenica predsjednice

• Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica (u mirovini)

članovi povjerenstva

• mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica (Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb)

• Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica (Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo Kulture, Zagreb)

zamjenici članova povjerenstva

• Milvana Arko-Pijevac, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

• Smiljana Petr-Marčec, muzejska savjetnica (Muzej Međimurja, Čakovec)

 

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje dokumentarist, muzejski pedagog, informatičar, restaurator, preparator, muzejski tehničar, fotograf

predsjednik

• Zoran Svrtan, informatičar savjetnik, (Muzej za umjetnosti i obrt, Zagreb)

zamjenik predsjednika

• mag. Denis Vokić, viši restaurator konzervator, (Sveučilište u Dubrovniku)

članovi povjerenstva

• Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica (Tehnički muzej, Zagreb)

• Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica (Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo Kulture, Zagreb)

zamjenici članova povjerenstva

• Malina Zuccon Martić, muzejska pedagoginja savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Dora Kušan Špalj, muzejska savjetnica (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

tajnica povjerenstava

• Dorotea Kršnjavi, Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, 10000 Zagreb, tel: 01/ 48 47 897; email: dkrsnjavi@mdc.hr

 

Lista ispitivača i zamjenika ispitivača za pojedine predmete

Opći dio - zakoni

• mr. sc. Tomislav Jelić, dipl. iur. (Ministarstvo kulture RH, Zagreb)

• Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur. (Ministarstvo kulture RH, Zagreb)

 

Posebni dio

Muzeologija

• prof. dr. sc. Žarka Vujić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb)

• Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica (u mirovini)

Muzeografija

• Željka Kolveshi, muzejska savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

• Višnja Zgaga, muzejska savjetnica (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb)

Osnove muzejske dokumentacije

• mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Dora Bošković, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)

Osnove muzejske pedagogije

• Malina Zuccon Martić, muzejska pedagoginja savjetnica (Muzej za umjetnosti i obrt, Zagreb)

• mr. sc. Željka Jelavić, viša kustosica (Etnografski muzej, Zagreb)

Primjena informatičke tehnologije u muzejskoj djelatnosti

• dr. sc. Maja Šojat - Bikić, informatičarka savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

• dr. sc. Goran Zlodi (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb)

 

Suvremene metode konzervatorsko-restauratorske zaštite muzejske građe - za restauratore

Slikarstvo, drvena i polikromna plastika

• Zlatko Bielen, akad. konzervator specijalist  (u mirovini)

• Alma Orlić, muzejska savjetnica, restauratorica (u mirovini)

Metal, keramika i staklo

• mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Tekstil

• Iva Čukman, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Nerina Eckhel, kustosica (u mirovini)

Kamen

• Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)

• Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split)

Suvremena fotografska tehnika i videotehnika, te metode i postupci snimanja muzejske građe

• Srećko Budek, viši fotograf (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Goran Bekina, fotograf (Konzervatorski odjel u Bjelovaru)

 

Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za preparatore

Metal

• mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Keramika

• mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)

Drvo

• Ivica Živko, viši preparator (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

• Jasminka Podgorski Antolović, viša restauratorica (Muzej za umjetnosti i obrt, Zagreb)

Tekstil

• Dora Kušan Špalj, muzejska savjetnica (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

• Iva Čukman, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Papir

• mr. sc. Tatjana Mušnjak, konzervator, arhivski savjetnik (Hrvatski državni arhiv, Zagreb)

• mr. sc. Irena Medić, konzervator savjetnik (u mirovini)

Kamen

• Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)

• Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split)

Zoološka struka

• Mladen Vajdić, viši preparator (u mirovini)

• dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Geološko-paleontološka struka

• mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)

• Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

 

Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za muzejske tehničare

• mag. Denis Vokić, viši restaurator konzervator (UNIDU)

• Žana Matulić Bilać, konzervator-restaurator savjetnik (HRZ - Restauratorski odjel Split)

Muzejski tehničar mineraloško-petrografske struke

• mr. sc. Biserka radanović Gužvica, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

• Dragan Bukovec, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Muzejski tehničar geološko-paleontološke struke

• mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)

• Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Muzejski tehničar biološke struke

• dr. sc. Nikola Tvrtković, muzejski savjetnik (u mirovini)

• dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

 

Lista mentora za izradu pismenog rada za stjecanje zvanja u muzejskoj struci

Za zvanje kustosa

Povijest umjetnosti

• Željka Kolveshi, muzejska savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

• dr. sc. Jasna Galjer (Filozofski fakultet, Zagreb)

• mr. sc. Daina Glavočić, viša kustosica (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka)

• Ankica Babin, muzejska savjetnica (Muzej grada Kaštela, Kaštel Lukšić)

• mr. sc. Jasminka Najcer-Sabljak, viša kustosica (Galerija likovnih umjetnosti, Osijek)

• Ljerka Šimunić, muzejska savjetnica (Gradski muzej Varaždin, Varaždin)

• Ana Medić, muzejska savjetnica (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb)

• Đurđa Petravić, muzejska savjetnica (Moderna galerija, Zagreb)

Primjenjena umjetnost

• mr. sc. Lada Ratković - Bukovčan, muzejska savjetnica (Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb)

• Nela Tarbuk, muzejska savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• mr. art. Radmila Biondić, viša kustosica (Muzej Slavonije, Osijek)

• Helga Zglav - Martinac, muzejska savjetnica (Muzej grada Splita, Split)

• Marija Ivetić, muzejska savjetnica (Muzej grada Pazina, Pazin)

Povijest

• Ela Jurdana, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)

• mr. sc. Jelena Borošak Marijanović, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)

• Mladen Radić, viši kustos (Muzej Slavonije, Osijek)

• Spomenka Težak, muzejska savjetnica (Gradski muzej Varaždin, Varaždin)

• Tomislav Pavičić, muzejski savjetnik (Muzej grada Šibenika, Šibenik)

Etnologija

• Smiljana Petr - Marčec, muzejska savjetnica (u mirovini)

• dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica (Etnografski muzej, Zagreb)

• Slavica Moslavac, muzejska savjetnica (Muzej Moslavine Kutina, Kutina)

• mr. sc. Branka Šprem - Lovrić, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro Selo" Kumrovec, Kumrovec)

• Vlasta Šabić, viša kustosica (Muzej Slavonije, Osijek)

• mr. sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica (Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci)

Arheologija

• dr. sc. Ivan Radman Livaja, viši kustos (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

• Želimir Škoberne, muzejski savjetnik (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

• Maja Krznarić Škrivanko, viša kustosica (Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci)

• dr. sc. Maja Petrinec, muzejska savjetnica (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, Split)

• dr. sc. Kristina Mihovilić, muzejska savjetnica (Arheološki muzej Istre, Pula)

• dr. sc. Radomir Jurić, muzejski savjetnik (Arheološki muzej Zadar, Zadar)

Mineraloško-petrografska struka

• mr. sc. Biserka Radanović Gužvica, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

• Dragan Bukovec, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

• Sanja Vidović, muzejska savjetnica (Muzej Slavonije, Osijek)

• Koraljka Klepač, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

Geološko-paleontološka struka

• Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

• mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)

Biološka struka

• dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

• Sanja Vidović, muzejska savjetnica (Muzej Slavonije, Osijek)

• Antica Bregović, muzejska savjetnica (Gradski muzej Varaždin, Varaždin)

• Milvana Arko Pijevac, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

Tehnička struka

• Davor Fulanović, muzejski savjetnik (Tehnički muzej, Zagreb)

• Neda Staklarević, muzejska savjetnica (Tehnički muzej, Zagreb)

• Nikša Mendeš, viši kustos (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka)

 

Kustosi čija je tema pismenog rada iz područja

Muzeologije

• prof. dr. sc. Žarka Vujić (Filozofski fakultet, Zagreb)

• Višnja Zgaga, muzejska savjetnica (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb)

Dokumentacije

• mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Markita Franulić, viša dokumentaristica (Tehnički muzej, Zagreb)

• dr. sc. Goran Zlodi (Filozofski fakultet, Zagreb)

 

Za zvanje muzejskog pedagoga

• Malina Zuccon Martić, muzejska pedagoginja savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• mr. sc. Željka Jelavić, viša kustosica (Etnografski muzej, Zagreb)

• Lada Laura, viša muzejska pedagoginja (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split)

• Giulia Codacci - Terlević, viša muzejska pedagoginja (Arheološki muzej Istre, Pula)

• Renata Brezinščak, muzejska pedagoginja savjetnica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

• Milica Đilas, viša muzejska pedagoginja (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka)

 

Za zvanje dokumentarista

• mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Dora Bošković, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)

• Markita Franulić, viša dokumentaristica (Tehnički muzej, Zagreb)

• Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica (Tehnički muzej, Zagreb)

• Borut Kružić, viši dokumentarist (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

 

Za zvanje muzejskog informatičara

• mr. sc. Maja Šojat - Bikić, informatičarka savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

• Zoran Svrtan, informatičar savjetnik (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

 

Za zvanje restauratora

Slikarstvo, drvena i polikromna plastika

• Jasminka Podgorski Antolović, viši restaurator (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• mr. art. Mirta Pavić, viši konzervator-restaurator (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb)

• Stjepan Jerković, konzervator - restaurator savjetnik (Muzej Međimurja, Čakovec)

Metal, keramika i staklo

• mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Đeni Gobić, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)

• Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

• Šime Perović, viši restaurator (Muzej antičkog stakla u Zadru, Zadar)

Tekstil

• Iva Čukman, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Sandra Lucić Vujičić, viši konzervator restaurator (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)

Kamen

• Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)

• Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split)

• Đeni Gobić, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)

 

Za zvanje fotograf

• Srećko Budek, viši fotograf (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Goran Bekina, fotograf (Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Bjelovar)

• Živko Bačić, fotograf (Konzervatorski odjel u Splitu, Split)

• Miljenko Greigl, fotograf (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

 

Za zvanje preparatora

Metal

• mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Keramika

• mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Miroslav Benaković, viši preparator (Muzej Slavonije Osijek)

Drvo

• Jasminka Podgorski Antolović, viši restaurator (Muzej za umjetnosti i obrt, Zagreb)

Tekstil

• Dora Kušan Špalj, muzejska savjetnica (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

• Iva Čukman, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

• Sandra Lucić Vujičić, viši konzervator restaurator (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)

Papir

• mr. sc. Irena Medić, konzervator savjetnik (u mirovini)

• mr. sc. Tatjana Mušnjak, konzervator, arhivski savjetnik (Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Zagreb)

Kamen

• Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)

• Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split, Split)

Zoološka struka

• dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Preparator geološko - paleontološke struke

• Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

• mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)

 

Za zvanje muzejskog tehničara

• mag. Denis Vokić, viši restaurator konzervator (Sveučilište u Dubrovniku)

• Žana Matulić Bilać, konzervator - restaurator savjetnik (HRZ - Restauratorski odjel Split, Split)

• Zdravko Dvojković, muzejski savjetnik (Gradski muzej Vukovar, Vukovar)

• Nataša Mataušić, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, zagreb)