Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Muzejska djelatnost

zakoni


pravilnici

 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)
 • Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 112/2011)
 • Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju NN 115/01
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/2006)


uredbe

 • Uredba o "Muzejima Hrvatskog zagorja" (NN 49/92)
 • Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskog zagorja (NN 11/99)
 • Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzejsko-galerijskog centra (NN 11/99)
 • Uredba o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja (NN 171/03)
 • Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek (NN 57/05)
 • Uredba o osnivanju Muzeja Narona (NN 57/05)
 • Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Muzeja Narona (NN 74/06)
 • Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru (NN 67/06 )
 • Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma (NN 94/07)
 • Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture (NN 23/13)
 • Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije (NN 39/12)

odluke
 • Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac (NN 20/90)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića (NN 102/07)
 
međunarodni pravni propisi

/li