Privatni kolekcionari darovali su gradu Zagrebu vrijedan fond kulturno-povijesne i umjetničke građe koja se čuva i djelomično prezentira u zagrebačkim muzejima. Riječ je o 29 zbirki darovanih u proteklih 50 godina; gotovo 15.000 predmeta, crteža, slika, skulptura, predmeta umjetnina i 24.000 knjiga koji je samo malim dijelom dostupan javnosti prezentiranjem građe u autentičnom ambijentu, in situ, ili pak kao dio stalnih muzejskih postava. Cilj je ovog projekta prikazati cjeloviti fundus svih donacija kako bi bila ostvarena osnovna namjera donatora - učiniti predmete pristupačnim najširoj publici.

Donacija dr. Josipa Kovačića

Hrvatske slikarice rođene u 19. stoljeću

 

Popis donacija

  1. Zbirka galerija slika Grada Zagreba "Benko Horvat"
  2. Memorijalna zbirka i stan arhitekta Viktora Kovačića
  3. Zbirka "Anke Gvozdanović"
  4. Zbirka Drage Magjera i Nade Ostrogović-Magjer
  5. Memorijalna zbirka Joze Kljakovića
  6. Zbirka Ljube Penić
  7. Zbirka "dr. Ivana Ribara i Cate Dujšin-Ribar"
  8. Zbirka Nade Mirjević
  9. Zbirka glazbenih automata Ivana Gerersdorfera
  10. Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš-Richter
  11. Zbirka Zore Majer
  12. Zbirka umjetnina Tille Duriex
  13. Zbirka "Majstorska radionica za restauraciju i gradnju gudačkih instrumenata pokojnog Franje Schneidera"
  14. Memorijalni prostor Bele i Miroslava Krleže
  15. Donacija dr. Josipa Kovačića "Hrvatske slikarice rođene u 19. stoljeću"
  16. Spomen zbirka dr. Vinka Perčića
  17. Zbirka Marte i Vilima Svečnjaka
  18. Funkcionalna kulturološka zbirka Nikole Marčetića
  19. Ambijentalna zbirka akademskog kipara profesora Roberta Frangeša-Mihanovića
  20. Zbirka lutaka u narodnim nošnjama iz cijelog svijeta Ljeposlava Perinića
  21. Zbirka Branka Majera i Katje Matković-Majer
  22. Donacija Silvane Seissel
  23. Zbirka Marije Tomljenović-Valečić
  24. Zbirka dr. Vere Horvat-Pintarić
  25. Donacija Josip Crnobori
  26. Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina
  27. Zbirka stare ambalaže dr. Ante Rodina
  28. Zbirka umjetničkih radova slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka
  29. Zbirka skulptura akademskog kipara Zlatka Zlatića