Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Pregled muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica [R-T]

Na ovim stranicama možete pronaći podatke iz Registra muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica.

Registar nije dovršen i od 2001. se ne popunjava, ali je koliko znamo jedini takav u Hrvatskoj. Sadrži podatke o 136 jedinica.

Za sve dodatne podatke možete se obratiti Želimiru Laszlu.

 

A-D | Đ-K | L-P | R-T | V-Z

RAB

ZBIRKA SAKRALNE UMJETNOSTI ŽUPE RAB U CRKVI SV. JUSTINE*
51280 Rab otok Rab, Gornja ulica

T. 051/724-805
Rimokatolička vjerska zajednica
Porečko-pulska biskupija, Župa Uznesenja Marijina

Osnovano 1991. godine

 

Zbirka se sastoji od dvije cjeline. U crkvi sv. Justine izloženo je 29 predmeta, vrijednih slika, kipova, raspeća, knjiga i drugih crkvenih predmeta.
Drugu cjelinu čini riznica sa izloženih 19 predmeta: relikvijara, crkvenog posuđa, zavjetnih darova i drugog.

Od lipnja do rujna otvoreno od 19.30 do 22 sata, zimi po potrebi.

RIJEKA

RIZNICA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA, TRSAT*
Trsat, Frankopanski trg 12
51000 Rijeka
T. 051/217-018

Rimokatolička vjerska zajednica

Riječka nadbiskupija, Franjevački samostan sv. Marije na Trsatu
Riznica čuva velik broj vrijednog crkvenog posuđa koje potječe od 13. pa sve do 19. stoljeća. U knjižnici ističu se inkunabule, a arhiva je bogata pisanom građom. Vrijedna je i zbirka crkvenog ruha.

RIJEKA

STALNA IZLOŽBA ZAVJETNIH DAROVA
Frankopanski trg 12
51000 Rijeka, Trsat
T: 051/217-018
Rimokatolička vjerska zajednica

Riječka nadbiskupija, Franjevački samostan sv. Marije na Trsatu

U zbirci se čuvaju makete brodova, fotografije, ručni radovi i slike sa zahvalom uslišanih zavjetovatelja. Svi ovi predmeti prilagani su Majci Božjoj Trsatskoj.

RIJEKA

ISUSOVAČKA BAŠTINA - KATEDRALE SV. VIDA

Grivica 11
51000 Rijeka
T: 051/226-627
Rimokatolička vjerska zajednica
Riječka nadbiskupija

Osnovano 1995. g.

Od umjetnina u crkvi treba spomenuti: gotičko raspelo, barokne mramorne oltare goričkih majstora, Michelazzijevu propovjedaonicu iz 1731., Simonettijevu palu - kopiju Tizianove Assunte. Ipak veći dio vrijednih predmeta bio je nedostupan javnosti, te je stoga svrha izložbe prikazati upravo te umjetnine.

Vredniji dio izložbe čine slike - oltarne pale koje potječu s drvenih oltara iz 17. stoljeća. To su djela talijanskog poglavito venecijanskog baroka. Među njima su: Raspeće sa sv. Magdalenom, rađeno po ugledu na djelo Palme Mlađega; Sveta konverzacija s kraja 17. ili poč. 18. stoljeća; Bogorodica s isusovačkim svecima (katedrala je nekad bila isusovačka crkva); Posljednja večera; te serija slika s isusovačkim portretima. Interesantne su tri manje slike Prikazanje u hramu, Naviještenje i Poklonstvo pastira koje su djelo istog možda i domaćeg majstora.
Srebrna i pozlaćena skulptura Bogorodice od sedam žalosti rad je J. Salera iz 1731. godine i remek je djelo augsburškog baroknog zlatarstva.
Velika je i vrijedna zbirka crkvenog ruha, a u zbirci su još i ograda od kovanog željeza, kožni antependij iz 17. stoljeća, brojni moćnici, te knjige i arhivalije.

Otvoreno utorkom i petkom do podne odnosno poslije podne.

ROVINJ

MUZEJSKA ZBIRKA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA*
Ul. De Amicis 36
52210 Rovinj
T: 052/830-390
Rimokatolička vjerska zajednica
Franjevački samostan u Rovinju

Muzejska zbirka franjevačkog samostana sadržava mnoge vrijedne predmete. Ljeti su oni dostupni javnosti, ali je zbirka svejedno u nastajanju i trebalo bi je stručno obraditi.

Povremeno dostupno javnosti. Zimi je potrebna prethodna najava.

ROŽAT

MUZEJ FRANJEVAČKOG SAMOSTANA *
Rožat
20236 Mokošica
T: 020/453-249
Rimokatolička vjerska zajednica
Franjevački samostan u Mokošici

Muzej sadržava vrijedne zbirke: likovnu, arheološku i etnografsku. No sve je još u obradi, a muzej je u nastajanju.

Još nije dostupno javnosti.

SAMOBOR

ZBIRKA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA (?)
Milana Langa 18
10430 Samobor, Kotari
T: 01/33-60-810
Rimokatolička vjerska zajednica
Franjevački samostan sv. Lenarda

Samostan posjeduje vrijedne predmete ali oni do sada nisu organizirani kao zbirka u punom muzeološkom smislu.

SENJ

STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI - SAKRALNA BAŠTINA
Cimiter 7
53270 Senj
T:053/882-109
Rimokatolička vjerska zajednica
Biskupija Gospićko-senjska

Osnovana 1986. g.

U okviru Sakralne baštine nalazi se sve ono što je pripadalo senjskoj biskupiji: arhiv, biblioteka i riznica. Tu je također mnogo predmeta koji su pripadali drugim crkvenim ustanovama u Senju: Sjemeništu, Konviktu, crkvama i sl. Riznica je otvorena 1986. godine, a sljedeće godine je otvorena i Stalna izložba crkvene umjetnosti.
Na stalnoj izložbi prikazani su portreti biskupa senjsko-modruških od 1617. do 1969., liturgijske i ostale vrijedne i stare knjige, crkveno posuđe i ostali predmeti i to počevši od 14. stoljeća, najstarija arhivska građa i crkveno ruho.

Otvoreno prema potrebi i uz najavu, a u turističkoj sezoni od 7 do 15 sati.

SINJ

ARHEOLOŠKA I DRUGE ZBIRKE FRANJEVAČKOG SAMOSTANA*
Šetalište A. Stepinca 1
21230 Sinj
T: 021/824-300
T. 021/825-218
Rimokatolička vjerska zajednica
Franjevački samostan Gospe sinjske

Arheološka zbirka sadržava 109 prethistorijskih predmeta, numizmatiku, zbirku predmeta iz rimskog doba, te lapidarij rimskih i srednjovjekovnih spomenika.
Etnografska zbirka čuva predmete vezane uz narodni život i običaje sinjskoga kraja. Od crkvenog srebra tu su mnogobrojni predmeti među kojima se ističu oni iz doba gotike, dok ih je većina barokna.
Vrijedne su i barokne slike, kao i crkveno ruho iz 17. i 18. stoljeća. U samostanu su još arhiv i stara biblioteka.

Zbirke je moguće pogledati uz prethodni dogovor.

SKRADIN

SKRADINSKA CRKVENA ZBIRKA*
Trg Male Gospe 4
22222 Skradin
T: 022/771-071
Rimokatolička vjerska zajednica
Šibenska biskupija, Župa Porođenja Blažene Djevice Marije u Skradinu

Otvorena 1985. g.

Jezgro zbirke čini nekadašnja zbirka knjiga skradinskih biskupa (do 1830.) i kasnije skradinskih opata do danas, a bila je službeno otvorena 1939. godine. Bogati inventar nekadašnje skradinske katedrale i opatske crkve Porođenja blažene Djevice Marije izlagao se zainteresiranima i grupama turista od 1968. godine, ali je inventar sistematiziran i otvoren javnosti 1985. godine. U Domovinskom ratu sve se poremetilo. Otada zbirka više nije nanovo uspostavljena.
Zbirka se sastoji od knjižnice, etnografske zbirke, namještaja, ruha, numizmatike, rukopisa. Ističe se sedam slika portreta skradinske plemićke obitelji Marasović od A. Zuccara iz Trsta, 19. stoljeća.

Trenutačno nije dostupno javnosti.

SMOKVIĆ

ZBIRKA IKONA PRAVOSLAVNE CRKVE*
Smoković kraj Zemunika 23222
Srpska pravoslavna crkva
Parohija u Smokoviću

Zbirka se sastoji od ikona, nakita (etnografskog) i anagrafa. Ikone od kojih su neke pravoslavne, a neke katoličke potječu iz 15. do 19. stoljeća.
Od drugih predmeta ističu se 2 vrijedna (raritetna) metalna venecijanska tanjura iz 11. stoljeća. Ineteresantni su i anagrafi (popis domaćinstava od 18. st. do poč. 20. stoljeća). Tu je i zbirka nakita koji potječe iz 19. stoljeća.

Nije dostupno javnosti.

SPLIT

MUZEJSKA ZBIRKA FRANJE
Poljudsko šetalište 17
21000 Split
T: 021/342-254
Rimokatolička vjerska zajednica
Franjevački samostan Uznesenja Marijina

Osnovana 1964. g.

I zbirka i inventar crkve sadržavaju izuzetno vrijedne umjetnine kao što su poliptih Girolama da Santa Crocea, portret biskupa Tome Nigrisa, L. Lotta, iluminirani psaltir fra Bone Razmilića, raspelo rad F. Bakotića, te srebrno i pozlaćeno posuđe.

Otvoreno uz prethodnu zamolbu od 10 do 12 sati.

SPLIT

RIZNICA SPLITSKE KATEDRALE
Kraj sv. Duje 3
21000 Split
T: 021/342-589
Rimokatolička vjerska zajednica
Splitska nadbiskupija

Riznica splitske katedrale sadržava doista bogatu i vrijednu zbirku predmeta, među najznačajnijima u Hrvatskoj. Najbrojniji su predmeti izrađeni od metala. Među njima najstarija su dva mala križa (enklopiona) koja datiramo u 8. stoljeće, a slijede predmeti iz srednjeg vijeka, a najbrojniji su pak oni iz 17. i 18. stoljeća, a ima, dakako, i predmeta iz novijeg doba. Riznica čuva i mnoštvo relikvijara različitih oblika (poprsja, glave, pokaznice, škrinjice...) počevši od 14. stoljeća nadalje.

Jednako značajna je zbirka starih knjiga među kojima su i takva djela kao što su Evađelistar iz 18. stoljeća pisan poluuncijalom i iluminiran ili Missale romanum i Evanđelistar iz 12. stoljeća i cijeli niz drugih knjiga. Treba spomenuti i crkveno ruho od kojeg neke misnice datiraju od 15. stoljeća, kao i nekoliko slika od kojih je najstarija iz 13. stoljeća.

Otvoreno: ljeti od 9 do 18 sati, a u ostala godišnja doba uz prethodnu najavu i dogovor.

STARI GRAD

MUZEJSKA ZBIRKA SAMOSTANA DOMINIKANACA
Kod sv. Petra bb
21460 Stari Grad
Otok Hvar
T: 021/765-442
Rimokatolička vjerska zajednica
Dominikanski samostan sv. Petra Mučenika (iz Verone)

Osnovana 1988. g.

Dominikanci čuvaju mnoge zbirke među kojima i zoo-fosile riba, paleolitske kamene predmete, grčko-rimske kamene spomenike, keramiku, mozaike, staklo i predmete vezane uz rimsko pomorstvo. Važna je i zbirka hrvatskih kamenih spomenika. Od ostaloga vrijedi nabrojiti numizmatiku, rimsko-bizantske ukrasne predmete, kipove i slike.
Vrijedni su i rukopisi i knjige među kojima ima inkunabula, te pečati, predmeti u vezi s pjesnikom Petrom Hektorovićem.
Treba spomenuti i zbirku zavjetnih darova.
Ipak najpoznatija djela su slike: Oplakivanje J. Tintoretta i sv. Hijacint Palme Mlađega.

Otvoreno od 10 do 12 i od 18 do 20 sati.

SUMARTIN

MUZEJSKA ZBIRKA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA**
21426 Sumartin
Otok Brač
T: 021/648-100
Rimokatolička vjerska zajednica
Franjevački samostan

Osnovano 1974. godine.

Muzej ima relativno malo predmeta koji su u cijelosti izloženi u jednoj prostoriji.
Sadržava slike, kaleže, arhivske dokumente o Sumartinu i nastanku samostana, stari atlas hrvatskih zemalja tiskan u Amsterdamu, slike suvremenog slikara iz Sumartina, Mateljana i nekoliko etnografskih predmeta.

SUPETAR

MUSEUM - SAKRALNA ZBIRKA ŽUPE
Radnička 6
21400 Supetar
Otok Brač
T: 021/630-355
Rimokatolička vjerska zajednica
Splitsko-makarska nadbiskupija, Župa Navještenja Marijina

Osnovan 1991. g.

Zbirka je smještena u adaptirani prostor župne kuće. Sadržava predmete od vrijednih primjeraka renesanse do zavjetnih slika lokalne produkcije s početka ovog stoljeća.
Izložbu su postavili konzervatori (tadašnjeg) Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Splita (mr. Vanja Kovačić i inž. Radoslav Bužančić, fotograf Živko Bačić).

Na fotopanoima prikazani su najstariji nalazi, mozaici i sarkofazi iz ranog kršćanstva u Supetru; zatim fotografije naselja, te slike i modeli brodova; zavjetni darovi, dokumenti vezani za gradnju nove župne crkve u 18. stoljeću, staroslavenski misali iz 17. i 18. stoljeća, slike od 16. do 19. stoljeća, kasnobarokna drvena skulptura, liturgijski srebrni predmeti, srebrne zavjetne pločice lokane proizvodnje i drugi predmeti.

Otvoreno: od 10 do 12 i od 19 do 23 sata (ljeti), izvan sezone uz dogovor.

ŠIBENIK

ZBIRKA IKONA PRAVOSLAVNE PAROHIJE (?)
Težačka 8
22000 Šibenik
T. 022/214-745
Srpska pravoslavna crkva
Parohija, Crkva Uspenja Bogomatere

Zbirka se sastojala od ikona (211 kom.), nakita, odjeće, kandila i drugih metalnih predmeta.

ŠIBENIK

ZBIRKA SLIKA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA SV. LOVRE*
Fra Andrije Kačića Miošića 11
22000 Šibenik
T: 022/217-020
Rimokatolička vjerska zajednica
Samostan sv. Lovre

Osnovana 1965. g.

U samostanu ima lijepi broj umjetničkih slika. One su većinom već u popisu iz 1711. godine. Fond se kasnije povećavao. U pinakoteci je 38 slika. Ističu se slike: sv. Jeronim iz radionice Tiziana, Oplakivanje Krista iz radionice Tintoretta, Madona s Djetetom Jurja Čulinovića, Prizori iz života pravednog Josipa šibenskog slikara Mihovila Parčića, Slika sv. Franje, Sv. Pavale od križa radovi Strozzija, više radova madonera, te Napoleonov portret.
Zbirka sadržava pretežno ulja na platnu, ima nešto ikona ulja na drvu i ulja na metalu.

Pinakoteka se može pogledati uz prethodnu najavu.

ŠIBENIK

RIZNICA ŠIBENSKE KATEDRALE U CRKVI SV. BARBARE**
Kralja Tomislava 19
22000 Šibenik
T: 022/648-100 (biskupija)
Rimokatolička vjerska zajednica
Šibenska biskupija

TISNO

ZBIRKA SAKRALNE UMJETNOSTI U ŽUPI **
Trg Dr. Šime Mazzure 8 (župa)
22240 Tisno
T: 022/439-328
Rimokatolička vjerska zajednica
Šibenska biskupija, Župa Duha Svetoga u Tisnom

Osnovana 1988. g.

Zbirka sadržava sakralne srebrne predmete, procesijske križeve, slike, drvene kipove i knjige. Do Domovinskog rata izložba je bila dostupna svim zainteresiranim tijekom cijelog dana.
Sadašnja situacija nije poznata.

TKON

ZBIRKA - LAPIDARIJ BENEDIKTINSKOG SAMOSTANA SV. KUZME I DAMJANA NA ĆOKOVCU
Benediktinski samostan Sv. Kuzme i Damjana na Ćokovcu
23212 Tkon
Otok Pašman
T: 023/285-263
Rimokatolička vjerska zajednica
Benediktinski samostan Sv. Kuzme i Damjana

Osnovana 1999. g.

U samostanu i uokolo njega pronađeno je desetak kamenih ulomaka koji su bili ugrađeni u ziđe (spolije). Ima ih od vremena ranog kršćanstva do baroka. Izloženi su u nevelikoj prostoriji unutar samostana.

Otvoreno od 16 do 18 sati.

TROGIR

ZBIRKA UMJETNINA "KAIROS" U ŽENSKOM BENEDIKTINSKOM SAMOSTANU SV. NIKOLE
Gradska 2
21220 Trogir
T: 021/881-631
Rimokatolička vjerska zajednica
Ženski benediktinski samostan sv. Nikole

Osnovana 1969. g.

Zbirka je smještena u prizemlju dijela samostana s obnovljenim dvorištem iz 14. stoljeća.
Muzejska zbirka se sastoji od više cjelina. Od arheoloških predmeta posebno mjesto ima reljef Kairosa u kamenu, koji je rađen po uzoru na brončanu skulpturu Kairosa grčkog kipara Lisipa koji se datira u 3. stoljeće prije Krista, a tu su i dijelovi sarkofaga s prikazom Ahileja također iz 3. stoljeća prije Krista. Čuvaju se također i dijelovi uresa ranokršćanske crkve iz 6. stoljeća kao i nešto pleterne ornamentike.
Od drugih djela valja istaknuti slikano raspelo iz 14. stoljeća iz kruga Paola Veneziana, drveni rezbareni i bojani poliptih iz 15. stoljeća, sliku Bogorodice sa svecima iz kruga Blaža Jurjeva Trogiranina iz 15. stoljeća i gotičku skulpturu madone. Tu su još i ikone kao i barokne slike među kojima se ističu ovalne slike N. Grassija. Bogata je i zbirka srebrnih crkvenih predmeta uglavnom iz 17. i 18. stoljeća.
Vrijedna je i zbirka čipki. Umijeće vezenja se stoljećima njegovalo u samostanu.
Među knjigama ističu se antifone iz 14. stoljeća, hrvatska pjesmarica iz 18. stoljeća i posebno Vrtal Petra Lučića (najstarija antologija hrvatske lirike iz 15. st.).

Otvoreno: od 8 do 12 i od 16 do 9 sati ljeti, zimi na poziv.

TROGIR

ZBIRKA SAMOSTANA OTACA DOMINIKANACA
Bl. A Kažotić 1
21220 Trogir
T: 021/881-968
Rimokatolička vjerska zajednica
Samostan Otaca dominikanaca

Osnovano 1983. godine.

Zbirka slika sadržava djela od 15. do 18. stoljeća. Među njima ističu se: Poliptih Blaža Jurja Trogiranina, gotičkog stila, iz prve polovine 15. stoljeća; renesansna oltarna pala Gospe s djetetom i svecima iz kraja 16. stoljeća i Prikazanje u hramu, venecijanskog ranobaroknog slikara Palme Mlađeg iz 1607. godine. U Zbirci je popisano 11 sve redom vrlo vrijednih slika. Od drvene plastike ističe se Golgota, plitki duborez u renesansnom stilu iz 16. stoljeća, a od kamene gotička Pieta (Bogorodica sućutna) iz 15. stoljeća, te uzidani triptih s likovima Sv. Ivana Trogirskog, Sv. Jere i Sv. Lovre iz kruga poznatog renesansnog kipara Nikole Firentinca. Među liturgijskim metalnim predmetima posebno su vrijedni srebrni pozlaćeni relikvijari gotičkog stila iz 15. st. koji su se prije nalazili u crkvi sv. Križa na Čiovu. Tu su, dakako, i ostali vrijedni predmeti njih 77. Još treba spomenuti zbirku zavjetnih darova Gospi (ex vota).

Otvoreno od 9 do 12 i od 15 do 18 sati.

TROGIR

RIZNICA TROGIRSKE KATEDRALE SV. LOVRIJENCA*
Trg Pape Pavla II
21220 Trogir
T: 021 881 428
Rimokatolička vjerska zajednica
Splitsko-makarska nadbiskupija, Župa sv. Lovre u Trogiru

Osnovana 1965. g.

U sakristiji u kojoj su gotički rezbareni ormari majstora Grgura Vidova čuva se riznica katedrale s moćnicima, crkvenim ruhom, crkvenim knjigama, slikama, obrednim predmetima...
Kaptolska biblioteka sadržava vrlo vrijedne knjige od 13. stoljeća pa sve do naših dana.

Među umjetninama ističu se: gotičko raspelo iz 15. stoljeća, bjelokosni kasnogotički triptihon 14./15. stoljeća, slika Sv. Andrija sa četiri sveca iz 14. stoljeća djelo iz kruga P. Veneziana, slike Sv. Ivan Krstitelj i Sv. Jeronim Gentile Bellinija, slika Gospa u ružičnjaku Blaža Jurjeva Trogiranina, ikona Madona s djetetom iz 14. stoljeća, te srebrne gotičke pokaznice i križ iz 14./15. stoljeća, a tu je dakako i cijelo mnoštvo drugih umjetnički vrijednih predmeta.

Otvoreno: ljeti od 8 do 12 i od 16 do 20 sati, u ostala doba uz prethodni dogovor.

TROGIR

PINAKOTEKA CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA
Trg Pape Pavla II
21220 Trogir
T: 021/881-426
Rimokatolička vjerska zajednica
Splitsko-makarska nadbiskupija, Župa sv. Lovre u Trogiru

U jednobrodnoj romaničkoj crkvi sv. Ivana Krstitelja smještena je vrlo vrijedna zbirka crkvenih umjetnina (slike, staro crkveno ruho, evanđelistari, bogati rukopisi, pečati...). Tu su djela: Nadgrobni spomenik obitelji Cipiko (reljef s prikazom oplakivanja) od Nikole Firentinca, slikana raspela romanička i gotička, poliptisi i slike Blaža Jurjeva Trogiranina, platna Gentile Bellinija, P. Veneziana... Tu su sabrane najvrednije umjetnine iz trogirskih crkava.

Zbirka je trenutačno zatvorena zbog restauriranja slika i uređenja prostora.

TROGIR

ZBIRKA SAMOSTANA SV. ANTE NA ČIOVU
21220 Trogir
Čiovo
T: 021/881-133
Rimokatolička vjerska zajednica
Samostan sv. Ante

Zbirka umjetnina i predmeta koja pripada crkvi sv. Ante na Čiovu ima među svojim primjercima umjetninu svjetskog značaja, a to je gotička dijadema iz početka 15. stoljeća. Druga važna umjetnina je oltarna pala sa likovima sv. Antuna i Pavla Pustinjaka, Palme Mlađeg. Djelo je najvjerojatnije nastalo poč. 17. stoljeća i spada među njegova najbolja djela.
Od ostalih predmeta treba spomenuti zbirku kovinskih predmeta kao što su svijećnjaci, kaleži, moćnici poglavito iz 18. stoljeća. Tu je i nekoliko drvenih predmeta: okviri za kanonske ploče i svijećnjaci također iz 18. stoljeća.

Za posjetu je potreban prethodni dogovor.