Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Međunarodni dan muzeja u Hrvatskoj

 

   
 
 
 
Međunarodni dan muzeja 2016.
Tema: Muzeji i kulturni krajolici

     
 
Međunarodni dan muzeja 2015.
Tema: Muzeji za održivo društvo
 

 

 

     
 
Međunarodni dan muzeja 2014.
Tema: Muzejske zbirke povezuju
 


     
 
Međunarodni dan muzeja u Hrvatskoj 2013.
Tema: Muzej (memorija + kreativnost) = društvena promjena

 

     
 
Međunarodni dan muzeja u Hrvatskoj 2012.
Tema: Muzeji u svijetu promjena. Novi izazovi - nove inspiracije

 

     
 
Međunarodni dan muzeja u Hrvatskoj 2011.
Tema: Muzeji i sjećanje / Predmeti pričaju tvoju priču

 

     
 
30 godina obilježavanja
Međunarodni dan muzeja u Hrvatskoj 2010.
Tema: Muzeji za društveni sklad

     
 
Međunarodni dan muzeja u Hrvatskoj 2009.
Tema: Muzeji i turizam

     
 
Međunarodni dan muzeja u Hrvatskoj 2008.
Tema: Muzeji kao pokretači društvenih promjena i razvoja

   MDM 2008.: Konferencija za medije
     
 
Međunarodni dan muzeja u Hrvatskoj 2007.
Tema: Muzeji i univerzalna baština

 

     
  Međunarodni dan muzeja  u Hrvatskoj 2006.
Tema: Muzeji i mladi posjetitelji

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
     
     
     
     
     
     


 

ICOM - International Museum Day 2008

Online galerija: Plakat za MDM 2008.