Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Izvješće o provedenim radionicama / seminarima 2007.

U 2007. godini održano je 10 radionica/seminara, devet u Zagrebu te jedna u Dubrovniku za sve stručne djelatnike iz muzeja Dubrovačko neretvanske županije koji rade u programskom paketu M++. (Suvoditelji Vladimira Pavić, muzejska savjetnica, i mr. sc. Goran Zlodi, autor programa).
Radionice su održane po sljedećem rasporedu i temama:

 Datum Mjesto održavanja
Naslov radionice
 Prisutno
 19.1.2007 MDC Obrada građe povijesnih zbirki u M++
 27
 26.1.2007 MDC Obrada građe arheoloških zbirki u M++
 29
   2.2.2007 MDC Obrada građe umjetničkih zbirki u M++
 40
   9.2.2007
MDC Obrada građe etnografskih zbirki M++
 27
 30.3.2007 Muzej Mimara
Obrada podataka u bazama sekundarne dokumentacije (S++) u programu M++
 80
 20.4.2007 MDC  M++ - nadzor nazivlja: upis, ispravljanje podatka i primjena kod pretraživanja  58
 11.5.2007
MDC Predstavljanje modula za obradu prirodoslovne građe u M++ na primjeru Gradskog muzeja Varaždin
Predstavljanje računalnih programa drugih muzeja: Prirodoslovnih muzeja u Rijeci i Splitu, te Mineraloško-petrografskog odjela HPM u Zagrebu
 13
 25.5.2007 MDC  M++ - statistika i dokumentiranje skupina i kompleta muzejskih predmeta (dijelovi i komponente)  27
 14.6.2007 MDC Obrada građe u programu M++ za početnike (primarna i sekundarna dokumentacija)  19
 1.10.2007
Dubrovnik, Umjetnička galerija Obrada građe svih zbirki, primarna i sekundarna dokumentacija te novosti u programu M++  21
       341

Radionicama je prisustvovao 341 stručnjak iz svih hrvatskih muzeja. Na primjerima iz prakse potaknuta je diskusija o problemima prilikom upisivanja podataka o muzejskim predmetima. Pokazalo se da je rad u programskom paketu M++ uspješno savladan u većini muzeja, a najčešća pitanja odnosila su se na nedovoljno poznavanje mogućnosti koje program podržava, pa je na tematskim radionicama, koje su prezentirale i novine u radu s programom, pojašnjeno mnoštvo nejasnoća i nesnalaženja u strukturi programa.

Tematska radionica koja je predstavila M++ modul za obradu prirodoslovne građe na primjeru Gradskog muzeja u Varaždinu, u praksi je pokazala da je unatoč svim dosadašnjim prigovorima obrada prirodoslovne građe u M++ programu itekako moguća.

Rasprava većine sudionika radionica ukazala je da u muzejima, kao i ranijih godina postoji određeni broj problema organizacijske i stručne prirode, primjerice dilema oko inventiranja velikih količina arheoloških fragmenata (većina kustosa je u dilemi koja građa se inventira, a koja se signira i formira u studijske zbirke) te neriješeni problem terminologije o kojem se govori već nekoliko desetljeća - osim u etnografskim zbirkama, gdje se sustavni rad na navedenoj problematici nastavlja.

Kako se većina pitanja i problema ponavlja iz godine u godinu, zaključak je da mreža muzeja još nije potpuno ostvarena u praksi, odnosno da matični muzeji prve i druge razine nedovoljno rade na unapređenju stručnog rada u muzejima i usklađivanju rada unutar sustava (a u skladu s čl. 21. Zakona o muzejima (NN 142/98) i Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja (NN 120/02).
Stoga u sklopu matičnosti treba potaknuti češće okupljanje i komunikaciju stručnjaka po strukovnom i teritorijalnom principu, zbog rasprave o svim stručnim muzejskim i muzeološkim pitanjima i donošenja zajedničkih zaključaka odnosno rješenja, te zbog pojašnjenja uloge matičnosti u sustavu muzeja.