Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Izvješće o provedenim radionicama/seminarima 2005.

U 2005. godini, Muzejski dokumentacijski centar, kao koordinator informatizacije muzejske djelatnosti u Hrvatskoj, u suradnji s tvrtkom Link2 započeo je organizirano provoditi (redovne godišnje) radionice/seminare na temu rada u programskom paketu M++ (i S++). Sustavna informatizacija hrvatskih muzeja stalno je povećavala broj muzeja koji koriste program M++ (uz već postojeći broj muzeja koji su program koristili i prije 2004. godine). Povećanjem broja muzeja i stručnjaka koji koriste M++ te stalnom nadogradnjom i razvojem programskog paketa, pokazala se potreba za sustavnom i kontinuiranom prezentacijom novina u programu te edukacijom stručnih djelatnika hrvatskih muzeja koji obrađuju muzejsku građu i dokumentaciju u programskom paketu M++.

29. rujna 2005. godine održana je u Muzeju Mimara u Zagrebu prva zajednička (za sve muzeje i stručnjake) interaktivna radionica/seminar Informatizacija muzeja u Hrvatskoj (suvoditelji mr.sc. G. Zlodi, Link2 i V. Pavić, MDC) prema slijedećem dnevnom redu:

9.00 - Promocija M++: sekundarna dokumentacija (na primjeru Muzeja grada Zagreba: Dubravka Zaninović, Dajana Batinić)

Rad u programu M++ na temu obrade građe umjetničkih, povijesnih, arheoloških i etnografskih zbirki:

10.00 - Umjetnički muzeji (na primjeru Muzeja Mimara: mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan; Muzeja suvremene umjetnosti: Marija Gattin)

12.00 - Povijesni muzeji (na primjeru Hrvatskog povijesnog muzeja: mr.sc. Marina Bregovac Pisk; Gradskog muzeja Varaždin: Spomenka Težak; Povijesnog muzeja Istre u Puli: dr.sc. Davor Mandić, Katarina Pocedić)

14.00 - Arheološki muzeji (na primjeru Arheološkog muzeja u Zagrebu: mr.sc. Jacqueline Balen, Igor Uranić; na primjeru Muzeja grada Zagreba: Želimir Škoberne, Boris Mašić)

16.00 - Etnografski muzeji ( na primjeru Muzej Slavonije, Osijek: Aleksandra Vlatković; Gradskog muzeja Vukovar: Renata Devetak)

Radionici je prisustvovalo ukupno 116 stručnih djelatnika iz hrvatskih muzeja.