PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Naslov Danski kotač
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Naslov D-fest
Izdavač Nacionalna i sveučilišna knjžnica u Zagrebu; Muzejski dokumentacijski centar
Godina 2012.
Naslov D-fest
Izdavač Nacionalna i sveučilišna biblioteka
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Naslov DK i SB
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 2012.
Naslov Duhovi
Izdavač Muzej grada Zagreba; Centar za kulturu i informacije Maksimir
Godina 2012.
Naslov Edgar Degas
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2012.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2012.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.