HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (168)

Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Gjurašin, Hrvoje

100 GODINA STAROHRVATSKE PROSVJETE

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1996

100 GODINA STAROHRVATSKE PROSVJETE

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1996
materijalni opis presavitak : ilustr. ; 30 cm
predmetnice Obljetnica; Muzejske publikacije; Starohrvatska prosvjeta (časopis)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Šeparović, Tomislav

ANTIČKA FIGURALNA BRONCA IZ MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1999

ANTIČKA FIGURALNA BRONCA IZ MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1999
materijalni opis 24 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
napomena Bibliografija: str. 23
predmetnice Antika; Izložba; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika (Split), ; Bronca; Zbirka antičkih predmeta
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
; Uroda, Nikolina

ANTIČKA ZBIRKA MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA (IZBOR) = Ancient Roman Collection of the Museum of Croatian archaeological monuments (a selection)

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2009
materijalni opis 137 str.: ilustr. U boji; 30 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez.- Bibliografija.
predmetnice Muzej hrvatskih arheoloških spomenika (Split), ; Antička zbirka
isbn / issn 978-953-6803-20-0
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog muzejske zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Viša kustosica mr. sc. Nikolina Uroda i muzejski savjetnik mr. sc. Tomislav Šeparović predstavili su dio bogate građe antičke zbirke Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu u knjizi istoimenog naslova. To je jedna od manje poznatih, ali izuzetno vrijednih zbirki antičkih predmeta, koja se počela stvarati već s prvim arheološkim istraživanjima što ih je vodio fra Lujo Marun krajem 19. i početkom 20. st. Upravo su Marunovi "Starinarski dnevnici" autorima bili glavni izvor podataka za određivanje podrijetla većeg dijela građe te mjesta i okolnosti njihova nalaza. Opsežnom kataloškom opisu zbirke prethodi uvodni tekst u kojemu je opisana zbirka i skupine njezinih predmeta te kriteriji odabira predmeta za njihovo objavljivanje. Kataloški dio donosi 302 kataloške jedinice s podacima o nazivu predmeta, materijalu izrade, dimenzijama, nalazištu, dataciji te inventarnim oznakama i popratnom literaturom. Svaki je predmet predstavljen i kvalitetnom ilustracijom u boji. Tekst kataloga zbirke objavljen je usporedno na hrvatskome i engleskom jeziku, a u prilogu su karte nalazišta i bibliografija.
Šeparović, Tomislav

ANTIČKI ZLATNICI IZ MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2000

ANTIČKI ZLATNICI IZ MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2000
materijalni opis 40 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
napomena Bibliogafija: str. 6
predmetnice Antika; Numizmatika; Izložba, arheološka; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika (Split),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Uroda, Nikolina

APOKSIOMENOVO PUTOVANJE

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2008
; Popović, Dalibor

APOKSIOMENOVO PUTOVANJE

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2008
materijalni opis 11 str.: ilustr. u boji; 11 x 17 cm
predmetnice Antika; Skulptura
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Strip
Lokacija Knjižnica MDC-a
Milošević, Ante

ARHEOLOGIJA SINJSKOGA POLJA

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2017

ARHEOLOGIJA SINJSKOGA POLJA

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2017
materijalni opis 253 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bibliografija.
predmetnice Arheološka baština; Sinjsko polje
isbn / issn 978-953-6803-51-4
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a

Delonga, Vedrana [Autor uvoda, predgovora]

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA SPLITSKOJ RIVI 2006. - 2007. GODINE : isječci iz fotografskog dnevnika Zorana Alajbega = Archaeological research on Riva in Split in 2006 - 2007 : extracts from the photographic diary of Zoran Alajbeg

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2007
materijalni opis 55 str.: ilustr. u boji; 28 cm
predmetnice Fotografija; Arheološko istraživanje; Split
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Milošević, Ante

ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA CETINE

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1998

ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA CETINE

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1998
materijalni opis 343 str. : ilustr. ; 30 cm
napomena Literatura i izvori
predmetnice Arheologija; Arheološka topografija; Cetinska krajina
isbn / issn 963-96708-9-6
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Opširna knjiga Ante Miloševića sadrži potpuni pregled građe o arheološkoj ostavštini gornjeg i srednjeg toka rijeke Cetine. Autor je objedinio sva istraživanja objavljena u znanstvenim i stručnim arheološkim časopisima ili sadržana u starijim muzejskim popisima i arhivama kao i rezultate svojih osobnih istraživačkih napora. Građa je koncipirana po poglavljima: Kratke zemljopisne i kulturno-povijesne odrednice Cetine; Pregled arheoloških istraživana u Cetini (koja sežu od druge polovice 18. st. do 1997. godine); Katalog arheoloških nalazišta i nalaza u Cetini (općine Kijevo i Civljane, grad Vrlika, općina Hrvace, grad Sinj, općina Otok, općina Dicmo i Trilj). Pojedinačno je obrađeno svako nalazište i nalazi. Podaci su koncipirani u sedam skupina - redni broj i naziv nalazišta; smještaj i zemljopisne osobitosti nalazišta; oblik nalazišta i vrsta arheoloških nalaza; vremenska pripadnost ili razdoblje; uvjeti nalaza i obavijesti o prikupljanju podataka; današnji smještaj arheoloških nalaza; podaci o očuvanosti ili ugroženosti nalazišta; podaci o nalazištu ili nalazu u literaturi. Publikacija sadrži brojne fotografije i crteže te opširnu bibliografiju za izučavanje arheološke topografije Cetinske krajine.
Milošević, Ante

ARHEOLOŠKI NALAZI KAROLINŠKOG OBILJEŽJA U HRVATSKOJ

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2001
; Tomičić, Željko; Rapanić, Željko

ARHEOLOŠKI NALAZI KAROLINŠKOG OBILJEŽJA U HRVATSKOJ

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2001
materijalni opis 116 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm
napomena Tekstovi su preuzeti iz kataloga izložbe "Hrvatska i Karolinzi" .- Bibliografija: str. 96-116
predmetnice Hrvatska; Arheološka baština; Karolinzi
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Delonga, Vedrana

ARHITEKTURA, SKULPTURA I EPIGRAFIKA KAROLINŠKOG DOBA U HRVATSKOJ

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2001
; Jurković, Miljenko; Jakšić, Nikola

ARHITEKTURA, SKULPTURA I EPIGRAFIKA KAROLINŠKOG DOBA U HRVATSKOJ

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2001
materijalni opis 108 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm
napomena Tekstovi su preuzeti iz kataloga izložbe "Hrvati i Karolinzi" .- Bibliografija: str. 88-108
predmetnice Skulptura; Arhitektura; Arheologija; Hrvatska; Karolinzi; Epigrafija
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
U bibliografskom nizu «Katalozi i monografije» Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu u svesku broj 11 objavljeni su tekstovi preuzeti iz kataloga velike međunarodne izložbe «Hrvati i Karolinzi». Dr. sc. Miljenko Jurković, povjesničar umjetnosti, predstavio je arhitekturu karolinškog doba unutar tri poglavlja «Istra u karolinškom carstvu», «Dalmacija i južne sklavinije» i «Hrvatska kneževina». Dr. sc. Nikola Jakšić, povjesničar umjetnosti i arheolog, u tematskom poglavlju «Klesarstvo u službi evangelizacije» predstavio je predromaničko kiparstvo u Istri, bizantskim gradovima na obali i u kneževini Hrvatskoj. Mr. sc. Vedrana Delonga muzejska savjetnica, obradila je tamu pismenosti karolinškog doba i njezine odjeke u Hrvatskoj na temelju latinske epigrafičke baštine u hrvatskim krajevima. Knjiga je ilustrirana brojnim reprodukcijama arheoloških spomenika, crtežima i kartama i popraćena je opsežnom bibliografijom.