HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (186)

Izdavač Hrvatski školski muzej
Majhut, Berislav

HRVATSKA SLIKOVNICA DO 1945.

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2017
; Batinić, Štefka

HRVATSKA SLIKOVNICA DO 1945.

Zagreb, Hrvatski školski muzej, Zagreb, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017
materijalni opis 443 str.: ilustr. u boji; 25 cm
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.- Bibliografija.- Summary.- Kazalo.
predmetnice Povijest knjige; Slikovnice
isbn / issn 978-953-7262-19-8
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Hrvatski školski muzej promovirao je 21. studenoga knjigu Hrvatska slikovnica do 1945. prof. dr. sc. Berislava Majhuta i dr. sc. Štefke Batinić koju je objavio zajedno sa Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Bogato ilustrirana monografija rezultat je dugogodišnjega bavljenja autora povijesnim razvojem slikovnica u hrvatskoj dječjoj književnosti. Ona je znanstvena kruna izložbe Od slikovnjaka do vragobe: hrvatske slikovnice do 1945. koja je od postavljanja 2001. u Hrvatskome školskom muzeju obišla mnoge hrvatske muzeje. Sadržaj knjige koncipiran je u 11 tematskih poglavlja koja okupljena čine sintezu istraživačkoga i znanstvenoga rada, ali se mogu i iščitavati kao zasebne cjeline. U Uvodnom poglavlju dan je povijesni tijek istraživanja slikovnica u Hrvatskoj te predstavljen istraživački korpus od 506 slikovnica koje su objavljne do kraja 1945. godine i zadovoljavaju barem jedan od tri osnovna kriterija – nacionalni, jezični i teritorijalni. Drugo poglavlje Teorijska polazišta povijesti slikovnice tumači povijest termina, fenomen autorstva, razlikovne elemente ilustriranih knjiga i slikovnica. U poglavlju Put do prvih slikovnica opisan je povijesni razvoj slikovnce od 19. stoljeća, a u poglavlju Povijesni pregled hrvatske ilustrirane dječje knjige istraživanje je suženo na hrvatski književni korpus namijenjen djeci koji započinje 1572. godine s prvom tiskanom ilustriranom dječjom knjigom Hrvatska glagoljska početnica. Peto je poglavlje posvećeno slikovnicama u Hrvatskoj i započinje opisom prve slikovnice na hrvatskome jeziku Mala obrazna Biblia iz 1854. godine koju je napisao mađarski katolički pisac Alajos Grynaeus, a objavljena je u Pešti. Povijesni razvoj slikovnice opisan je unutar tri razdoblja: 1854. – 1880., 1880. – 1918., 1918. – 1945. Tekstu u slikovnicama i njegovim značajkama posvećeno je šesto poglavlje, a manje istraživanoj temi – likovnoj komponenti slikovnica posvećeno je sedmo poglavlje. Naime, autori upozoravaju kako je likovni izraz dugi niz godina bio bez pomaka i inspiracije kako se približiti djetetu za razliku od tekstualnoga koji se uvijek, bez obzira na umjetničku uspješnost, obraćao dječjoj publici. Naslovom osmoga poglavlja Nije šala dati djetetu u ruke knjigu za zabavu obrađeno je pedagoško gledište slikovnice kroz razvoj pedagoške misli i prakse u Hrvatskoj. Deveto poglavlje bavi se Temama slikovnica među kojima su prepoznate tri najvažnije i najdugovječnije– religiozna, abeceda i životinje – iako su obrađene i one manje zastupljene s bajkama i pjesmama, o prijevoznim sredstvima ili sportu i dječjim igrama. Zaključku prethodi poglavlje koje je nastojalo odgovoriti na pitanje P. Ariesa – O čemu govorimo kada govorimo o djetinjstvu? Uz Izvore i literaturu knjiga donosi i bibliografiju hrvatskih slikovnica do 1945., popis autora tekstova i slika u slikovnicama, popis više od 300 ilustracija u knjizi, imensko kazalo te sažetak na engleskome jeziku. Ova je knjiga nezaobilazan izvor informacija i novih spoznaja te temeljna studija za sva daljnja istraživanja hrvatske slikovnice, nakladništva u dječjoj književnosti, ilustracije, kulturnih studija djetinjstva, dječje recepcije pripovijedi u dijakronijskom kontekstu i srodnih tema. (iz Recenzije doc. dr. sc. Smiljane Narančić Kovač) Snježana Radovanlija Mileusnić

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2000

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2000
materijalni opis presavitak : ilustr. u bojama ; 21 cm
napomena Deplijan
predmetnice Zagreb; Hrvatski školski muzej. Zbirka školskih izvješća (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Informativni letak
Lokacija Knjižnica MDC-a

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2000

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2000
materijalni opis presavitak : ilustr. u bojama ; 21 cm
napomena Deplijan
predmetnice Zagreb; Hrvatski školski muzej. Zbirka školskih izvješća (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Informativni letak
Lokacija Knjižnica MDC-a

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ : Pariška soba : uspjesi hrvatskoga školstva na izložbama druge polovice 19. stoljeća = Croatian school museum : the Paris room : achievements of croatian rducation at exhibitions of the second half of 19th century

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2006
materijalni opis 718 str.: ilustr. u boji; 24 cm
napomena Tekst na hrv. i engl. jez. - Bibliograf. bilješke uz tekst. - Bibliografija.
predmetnice 19. st.; Povijest muzeja; Hrvatski školski muzej. Arhivska zbirka (Zagreb),
isbn / issn 978-953-7262-04-4
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
U Parizu je 1900. godine održana Svjetska izložba na kojoj je predstavljeno školstvo ondašnje Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Veći dio izložaka i namještaj studijskog kabineta nakon povratka u Zagreb namijenjen je Hrvatskome školskome muzeju, koji se osniva 1901. godine. To gradivo, koje je temelj današnjeg Muzeja, prozvano je Pariškom sobom i upravo je njemu viša kustosica Vesna Rapo posvetila svoju knjigu, u kojoj rasvjetljava cjelokupnu povijest Svjetske izložbe u Parizu 1900., napose njezina dijela o školstvu i nastavi, koji je nagrađen najvišim odlikovanjem izložbe Grand Prix. U prvom dijelu knjige autorica daje kronologiju izložaba druge polovice 19. st. na kojima je sudjelovala i Hrvatska, a u drugom dijelu detaljnije opisuje hrvatsko sudjelovanje na Svjetskoj izložbi te daljnju sudbinu izložaka. Iscrpan tekst utemeljen je na istraživanju brojnih izvora te arhivske i muzejske građe, a popraćen je kvalitetnom ilustrativnom građom. Tekst je objavljen na hrvatskome i engleskom jeziku i popraćen je izborom iz literature.
Serdar, Elizabeta

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ : stalni postav

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2003
; Serdar, Elizabeta

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ : stalni postav

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2003
materijalni opis 1 elektronički optički disk (CD-ROM) : sa zvukom, u bojama ; 12 cm
napomena Zahtjevi sustava: Pentium II; Windows 98/NT/2000/XP; 64 MB RAM; CD-ROM jedinica 24x brzine min.; zvučna kartica; ekranska razlučivost 800x600 uz 32-bitnu boju .- Tekstovi više autora
predmetnice Muzeji, galerije i zbirke; Zagreb; Stalni postav; Hrvatski školski muzej. Zbirka školskih izvješća (Zagreb),
isbn / issn 953-98478-3-4
Medij Elektronička građa
Vrsta publikacije Katalog stalnog postava, Vodič kroz muzeje i muzejske zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Hrvatski školski muzej priredio je 2003. godine katalog stalnog postava i na elektroničkome mediju. Na glavnom izborniku sadržani su tekstualni i slikovni podaci unutar četiri osnovne tematske cjeline. Prva cjelina, «O muzeju», opisuje osnutak i razvoj Muzeja te navodi stručne djelatnike. «Stalni postav» donosi tlocrt Muzeja koji omogućuje videošetnju kroz pojedine izložbene prostore označene različitim bojama. Uz svaku izložbenu cjelinu sadržani su tekst i popis izloženih predmeta, uz njihove kataloške opise. Rubrika «Kontakt» donosi adresu, podatke o radnom vremenu Muzeja, uslugama, cijeni ulaznica. Popis kataloga izložaba, monografskih i periodičkih publikacija od 1901. do 2001. godine, kao i naslovnice izdanja koja su na raspolaganju za prodaju u muzejskoj prodavaonici, sadržani su u rubrici «Izdanja». Sadržaji CD-ROM-a praćeni su glazbenom kulisom, priređeni su dvojezično, na hrvatskome i engleskom jeziku.
Serdar, Elizabeta

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ : stalni postav

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2003

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ : stalni postav

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2003
materijalni opis 1 elektronički optički disk (CD-ROM) : sa zvukom, u bojama ; 12 cm
napomena Zahtjevi sustava: Pentium II; Windows 98/NT/2000/XP; 64 MB RAM; CD-ROM jedinica 24x brzine min.; zvučna kartica; ekranska razlučivost 800x600 uz 32-bitnu boju .- Tekstovi više autora
predmetnice Muzeji, galerije i zbirke; Zagreb; Stalni postav; Hrvatski školski muzej (Zagreb),
isbn / issn 953-98478-3-4
Medij Elektronička građa
Vrsta publikacije Katalog stalnog postava
Lokacija Knjižnica MDC-a
Dvojezični (hrv. i engl. jez) multimedijalni CD-ROM sa ugodnom melodijom u pozadini. Glavni izbornik: O muzeju (osnutak i razvitak Muzeja, stručni djelatnici); Stalni postav (tlocrt Muzeja omogućava video šetnju kroz pojedine izložbene prostore kliko m miša na prostor označen različitim bojama; tekst o svakoj izložbenoj cjelini, popis izloženih predmeta uz kataloške opise); Kontakt (adresa, radno vrijeme, usluge, cijena ulaznica); Izdanja (popis kataloga izložaba, monografskih i periodičkih publikacija od 1901. do 2001. godine; naslovnice izdanja koja su na raspolaganju za prodaju u muzejskoj prodavaonici).
Hrvatski školski muzej (Zagreb),
Serdar, Elizabeta [Urednik]

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ 1901. - 2001. : stalni postav

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2001

Serdar, Elizabeta [Urednik]

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ 1901. - 2001. : stalni postav

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2001
materijalni opis 302 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
napomena Tekstovi više autora .- Bibliografija: str. 291-294
predmetnice Muzeji, galerije i zbirke; Stalni postav; Hrvatski školski muzej. Zbirka školskih izvješća (Zagreb),
isbn / issn 953-98478-1-8
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog stalnog postava
Lokacija Knjižnica MDC-a
Stalni postav Hrvatskog školskog muzeja (HŠM) u Zagrebu otvoren je na Svjetski dan učitelja, 5.10. 2000. godine. Idejnu koncepciju Ivana Vavre, razradili su i realizirali stručni djelatnici Muzeja, Štefka Batinić, Vesna Rapo, Elizabeta Serdar, Ivan Vavra. Popratni katalog stalnog postava izdan je u povodu proslave stote obljetnice HŠM-a, 2001. godine. Sadrži uvodni pregledni tekst o osnutku i razvitku Muzeja, popis stručnih djelatnika Muzeja, cjelovite popise izložaba i izdanja Muzeja od 1901. do 2001. godine. Katalog stalnog postava predstavlja tematske cjeline: «Izgled učionice potkraj 19. stoljeća», «Učila», «Osnovno školstvo», «Srednje i visoko školstvo», «Učiteljske udruge», «Razvoj pedagoške misli u Hrvatskoj», «Likovno stvaralaštvo», «Ženski i muški ručni rad», «Pariška soba», «Radna soba književnika Mate Lovraka». Opis sadržaja svake tematske cjeline, sadrži i detaljne kataloške podatke o izloženim muzejskim predmetima. Ovaj iscrpni katalog stalnog muzejskog postava sadrži i brojne ilustracije u bojama te bibliografiju.

HRVATSKI UČITELJSKI DOM 1889. - 1989. : izložba Hrvatski školski muzej, Zagreb, svibanj - listopad 1989

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 1989
materijalni opis (24) str. : ilustr. ; 18 cm
napomena Bilješke .- Zusammenfassung
predmetnice Zagreb; Povijest školstva; 1889.-1989; Izložba, kulturno-povijesna; Hrvatski učiteljski dom (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Vavra, Ivan [(sve vrste)]; Selak, Ante [(sve vrste)]

HRVATSKI VELIKANI : izložba portreta znamenitih povijesnih ličnosti iz nove mape Hrvatskog školskog muzeja i Školskih novina

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 1991
Vavra, Ivan [(sve vrste)]; Selak, Ante [(sve vrste)]

HRVATSKI VELIKANI : izložba portreta znamenitih povijesnih ličnosti iz nove mape Hrvatskog školskog muzeja i Školskih novina

Zagreb, Hrvatski školski muzej, Zagreb, Školske novine, 1991
predmetnice Portret
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a

HRVATSKO ŠKOLSTVO 1874. GODINE, II. UČITELJSKA SKUPŠTINA, ŠKOLSKI ZAKON, OTVARANJE ZAGREBAČKOG SVEUČ : Hrvatski školski muzej u Zagrebu, 10.10. - 30.11. 1974.

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 1974
materijalni opis (24) str. : ilustr. ; 16 cm
napomena Zusammenfassung
predmetnice Hrvatska; Povijest školstva
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a