fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (216)

Autor Želimir Laszlo
Laszlo, Želimir

MANJAK RESTAURATORA?


MANJAK RESTAURATORA?

2016
napomena Bilješke uz tekst.- Summary.
predmetnice Osoblje, konzervatorsko; Preventivna zaštita
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Stručni članak
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Informatica Museologica
volumeni / svesci 47
puni tekst http://hrcak.srce.hr/183196
Laszlo, Želimir
Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ : stanje zaštite i preventivne zaštite muzejske građe i prijedlog mjera za njihovo poboljšanje

Zagreb, Vlast. nakl., 2012

Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ : stanje zaštite i preventivne zaštite muzejske građe i prijedlog mjera za njihovo poboljšanje

Zagreb, Vlast. nakl., 2012
materijalni opis <21> list: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Prilozi
predmetnice Preventivna zaštita; Hrvatski športski muzej (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručno mišljenje
Lokacija Knjižnica MDC-a
Laszlo, Želimir

PLANIRANJE

; Perčinić-Kavur, Bianka; Stublić, Helena

PLANIRANJE

2012
napomena Prilog objavljen na mrežnim stranicama MDC-a 15. ožujka 2012. te u časopisu "Informatica museologica" 42, 1/4
predmetnice Nesreće i katastrofe - postupci; Preventivna zaštita - planiranje
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Muzej u kriznim situacijama
Laszlo, Želimir

PRIPREME

; Perčinić-Kavur, Bianka; Stublić, Helena

PRIPREME

2012
materijalni opis ilustr.
napomena Prilog objavljen na mrežnim stranicama MDC-a 15. ožujka 2012. te u časopisu "Informatica museologica" 42, 1/4
predmetnice Nesreće i katastrofe - postupci; Preventivna zaštita - planiranje
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Muzej u kriznim situacijama
Laszlo, Želimir
Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

UMJETNIČKI ARHIV TOMISLAVA GOTOVCA : stanje zaštite i preventivne zaštite građe i prijedlog mjera za njihovo poboljšanje

Zagreb, Vlast. nakl., 2012

Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

UMJETNIČKI ARHIV TOMISLAVA GOTOVCA : stanje zaštite i preventivne zaštite građe i prijedlog mjera za njihovo poboljšanje

Zagreb, Vlast. nakl., 2012
materijalni opis 10, <10> listova: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Prilozi: skica tlocrta, fotografije
predmetnice Gotovac, Tomislav; Preventivna zaštita; Umjetnički arhiv Tomislava Gotovca (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručno mišljenje
Lokacija Knjižnica MDC-a
Laszlo, Želimir

ČUVANJE I IZLAGANJE KNJIGA


ČUVANJE I IZLAGANJE KNJIGA

2011.-2012.
napomena Bibliograf. bilješke uz tekst.- Summary.
predmetnice Izlaganje; Preventivna zaštita; Knjižna baština
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Muzeologija
volumeni / svesci 48/49
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164835http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164835
Tekst izlaganje sa simpozija "Knjiga u muzeju - KUM" (Zagreb, Muzej Mimara, 5. i 6. listopada 2011.) održanoga u organizaciji MDC-a povodom 30. izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija
Laszlo, Želimir
Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

FRANJEVCI TREĆOREDCI - ZBIRKE SAMOSTANA SV. FRANJE KSAVERSKOGA U ZAGREBU : stanje zaštite i preventivne zaštite i prijedlozi za dalje postupanje

Zagreb, Vlast. nakl., 2011

Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

FRANJEVCI TREĆOREDCI - ZBIRKE SAMOSTANA SV. FRANJE KSAVERSKOGA U ZAGREBU : stanje zaštite i preventivne zaštite i prijedlozi za dalje postupanje

Zagreb, Vlast. nakl., 2011
materijalni opis 18 listova: ilustr.; 30 cm
predmetnice Sakralna baština; Franjevci; Zagreb; Samostan sv. Franje Ksaverskoga (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručno mišljenje
Lokacija Knjižnica MDC-a
Laszlo, Želimir
Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC : mišljenje o podobnosti "bosanskog magazina" za čuvaonicu Muzeja

Zagreb, Vlast. nakl., 2011

Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC : mišljenje o podobnosti "bosanskog magazina" za čuvaonicu Muzeja

Zagreb, Vlast. nakl., 2011
materijalni opis <20> listova: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Prilzi: skice tlocrta i fotografije.
predmetnice Čuvaonica; Gradski muzej Karlovac (Karlovac),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručno mišljenje
Lokacija Knjižnica MDC-a
Pintarić, Snježana [Autor]; Laszlo, Želimir [Autor]; Klarić, Vlasta [Autor]; Gajski, Ana [Autor]; Nevidal, Renata [Autor]

MUZEJI I TURIZAM : djelovanje muzeja kao dionika kulturnog turizma : priručnik

Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, 2011
Pintarić, Snježana [Autor]; Laszlo, Želimir [Autor]; Klarić, Vlasta [Autor]; Gajski, Ana [Autor]; Nevidal, Renata [Autor]

MUZEJI I TURIZAM : djelovanje muzeja kao dionika kulturnog turizma : priručnik

Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, 2011
materijalni opis 36 str.: ilustr.; 21 cm
napomena Tekstovi više autora.- Bibliografija.
predmetnice Kulturni turizam; Muzeji i turizam
isbn / issn 978-953-7615-27-7
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Priručnik
Lokacija Knjižnica MDC-a
Priručnik "Muzeji i turizam - djelovanje muzeja kao dionika kulturnog turizma" ostvaren je u sklopu programa "Baština u turizmu", što ga Ministarstvo turizma provodi već nekoliko godina u slijedu s ciljem poticanja zaštite, obnove i uključivanja vrijedne hrvatske baštine u turističku ponudu. Priručnik nastoji olakšati učinkovito povezivanje muzejskih ustanova s ostalim nositeljima kulturnoturističke ponude, a oslanja se na dokumente UNESCO-a i ICOMOS-a, kao i na međunarodne dokumente koje je prihvatila Republika Hrvatska u skladu sa Strateškim planom Ministarstva turizma za razdoblje 2011. - 2013. Voditeljica projekta je mr. sc. Snježana Pintarić, ravnateljica zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti, koji je i izdavač priručnika, a autori tekstova su Ana Gajski, mr. sc. Vlasta Klarić, Želimir Laszlo, Renata Nevidal i mr. sc. Snježana Pintarić. Sadržaj priručnika strukturiran je u devet tematskih poglavlja: "Upravljanje muzejima u turističkim destinacijama", "Dionici u kreiranju kulturno-turističke destinacije", "Korisnici u kulturnom turizmu", "Dizajniranje umreženog kulturnoturističkog poslovnog modela", "Identifikacija potencijalnih partnera, njihovih potreba i mogućih pozitivnih učinaka", "Planiranje i razvoj turističke ponude vezane uz ponudu kulturne baštine i muzeja", "Dizajniranje i interpretacije kulturnoturističkog proizvoda usklađene s potrebama turističkih posjetitelja", "Dizajniranje i marketiranje kulturnog proizvoda na primjeren način" i "Provjera uspješnosti muzeja kao dijela turističke industrije". U svojim prilozima priručnik donosi popis korisnih web linkova, opis poticajnih primjera iz prakse Muzeja suvremene umjetnosti, koji razvija suradnju i partnerske odnose s drugim kulturnim ustanovama (npr. suradnju s kazališnim kućama ili drugim muzejima, školama i nevladinim udrugama) te popis literature.
; Laszlo, Želimir; Nevidal, Renata

MUZEJI I TURIZAM : turistički posjeti muzeju : upravljanje posjetiteljima : priručnik

Zagreb, Globtour Event, 2011
materijalni opis 36 str.: ilustr.; 21 cm
napomena Bibliograf. bilješke uz tekst.
predmetnice Kulturni turizam; Muzeji i turizam
isbn / issn 978-953-56753-0-3
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Priručnik
Lokacija Knjižnica MDC-a
"Muzeji i turizam : turistički posjeti muzeju : upravljanje posjetiteljima" drugi je u nizu priručnika priređenih u sklopu programa "Baština u turizmu" Ministarstva turizma Republike Hrvatske (prvi je "Muzeji i turizam - djelovanje muzeja kao dionika kulturnog turizma"). Priručnik je zamišljen kao praktičan vodič za planiranje upravljanja posjetiteljima te kao pomoć za oblikovanje doživljaja muzejske ustanove kao turističke destinacije. Voditeljica projekta je Renata Navidal, izvršna direktorica putničke agencije Globtour Event, koja niz godina aktivno sudjeluje u kreiranju kulturnoturističkih proizvoda određenih destinacija. Autori tekstova priručnika su mr. sc. Vlasta Klarić, Želimir Laszlo i Renata Nevidal. Sadržaj priručnika utemeljen je na dokumentima UNESCO-a, među kojima je i Charter of principles for museuma and cultural tourism (1999.). Priručnik donosi šest tematskih poglavlja: "Upravljanje muzejom i turizam", "Muzej kao destinacija", "Turistička publika, korisnici u kulturnom turizmu", "Pristup posjetitelju", "Servisi za posjetitelje" i "Internet". Tekst je pisan pregledno i jasno, s grafički naznačenim podsjetnicima te s nizom grafikona i crteža, a popraćen je i bibliografskim bilješkama.