HR | EN

1977

predmetnice 1977; Muzejski savjet Hrvatske,
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 8, 2 (1977). Str. 31 - 33
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215528    Datum zadnjeg ažuriranja: 21. rujna 2019.