HR | EN

1977

predmetnice Zaštita muzejskih predmeta; 1977
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 8, 1 (1977). Str. 13 - 14
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215548    Datum zadnjeg ažuriranja: 14. listopada 2019.