Zagreb, Antun Bauer, 1949.-1958.    Datum zadnjeg ažuriranja: 18. lipnja 2018.