HR | EN

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018

Autor/i Trnovec, Barbara; Lukač, Karolina
Fajdetić, Damir [Fotograf]
materijalni opis 19 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.
predmetnice Izložba, međunarodna; Križ; Pasionska baština
isbn / issn 978-953-7116-47-7
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

Sažetak

Kao dio programa izložbene djelatnosti Muzeja Brodskog Posavlja i u sklopu međumuzejske suradnje i razmjene izložaba s Pokrajinskim muzejom Celje (Republika Slovenija) održala se izložba - Arma Christi ili svatko svoj križ nosi. Izloženi predmeti posuđeni su iz Pokrajinskog muzeja Celje, Posavskog muzeja Brežice, Muzeja kršcanstva na Slovenskem, Muzeja Brodskog Posavlja i Gradskog muzeja Požega. (preuzeto sa https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=81388, pristupljeno 1.10.2018.).    Datum zadnjeg ažuriranja: 09. prosinca 2019.