HR | EN
BALOG VOJAK, Jelena
   Priručnik za oblikovanje podataka za osnovne elemente opisa povijesnih zbirki / <autorice i urednice Jelena Balog Vojak, Zdenka Šinkić ; fotografije Ivana Asić>. - Zagreb : Hrvatski povijesni muzej, 2017. - 28 str. : ilustr. u boji ; 21 cm


ISBN 978-953-6046-56-0
1. Šinkić, Zdenka
"Priručnik za oblikovanje podataka za osnovne elemente opisa povijesnih zbirki" rezultat je iskustva prikupljenoga tijekom terenskog rada na matičnoj djelatnosti Hrvatskoga povijesnoga muzeja u sklopu kojega su održane i dokumentacijsko-informatičke radionice o vođenju primarne muzejske dokumentacije te radionice o standardizaciji pojmovnika za obradu muzejskih predmeta u povijesnim i kulturno-povijesnim zbirkama. Autorice Priručnika - viša dokumentaristica Jelena Balog Vojak i viša informatičarka Zdenka Šinkić – nastojale su „pružiti pomoć prilikom računalne obrade (katalogiziranja) muzejske građe ponajprije u povijesnim muzejima i zbirkama.“ Na tridesetak stranica Priručnika, krako, jasno i precizno, sadržaj je grupiran u šest poglavlja: 1.Uvod; 2. Muzejska dokumentacija; 3. Računalna obrada muzejske građe; 4. Kontrolirano nazivlje – tezaurusi; 5. Predmet opisa; 6. Elementi opisa. Dok su prva dva poglavlja uvodnog, informativnog karaktera, već se u trećem donose definicije i praktične preporuke imajući u vidu, kako naglašavaju autorice, odgovornost muzejskih djelatnika koja se prvenstveno očituje u oblikovanju podataka koje unose u svoje baze podataka. Uz temu tezaurusa donosene su njegove definicije, opis osnovne strukture i svrhe kao i bitna napomena kako je to jedno od gorućih i kompleksnih pitanja u hrvatskoj muzejskoj zajednici. Govoreći o predmetu opisa autorice su naglasile kako muzejski djelatnici svoja primarna stručna znanja trebaju oblikovati u informacije za korisnike, postojeće i one buduće. Najdetaljnije je obrađeno poglavlje posvećeno elementima opisa od kojih su neki ključni za registraciju zbirki kao kulturnoga dobra. To su: vrsta/naziv; naslov; stvaratelj i uloga; mjesto nastanka/nabave; materjali; tehnike; mjere; broj komada/komponenti; stanje; oblik nabave; smještaj. Uz opis svakoga od navedenih elemenata opisa navedeni su i primjeri s popratanim ilustracijama u boji iz fundusa Hrvatskoga povijesnog muzeja što daje dodatnu kvalitetu sadržaju Priručnika. Priručnik se temelji na hrvatskoj muzejskoj legislativi, ICOM-ovom etičkom kodeksu za muzeje te međunarodnim smjernicama i domaćoj stručnoj literaturi koja je navedena u prilogu Priručnika. (Snježana Radovanlija Milesunić)

Pogledajte još...

Naslov Mario Beusan
Autori Knežević, Snješka
Autori Perkić, Domagoj
Autori Uljančić-Vekić, Elena