HR | EN
ANALI GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA / <glavni urednik Božidar Pejković>. - Sv. 37 (2017.). - Klanjec : Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, 2017. - 1 sv.


ISSN 0352-1826
Galerija Antuna Augustinčića u Klanjecu – koja je od donacije tridesetak skulptura Antuna Augustinčića svome rodnom mjestu Klanjcu prerasla u specijalizirani muzej skulpture – objavila je najnoviji 37. broj svojega glasila Anali Galerije Antuna Augustinčića. Riječ je o jedinstvenom muzejskom časopisu koji se od svojega pokretanja 1981. godine prvenstveno bavi Augustinčićevim opusom te problematikom skulpture općenito. Najnoviji svezak časopisa donosi 4 opsežna priloga. Prof. dr. sc. Žarka Vujić s Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu autorica je opsežnog teksta s naslovom „Sumativno vrednovanje Studija Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu“. Riječ je o valorizaciji projekta izgradnje Studija Galerije Antuna Augustinčića koji je potaknut nedostatkom kvalitetne i dovoljno velike muzejske čuvaonice kao i prostora za prateće radionice, povremene izložbe te dokumentaciju i knjižnicu, a proveden je sredstvima iz Fondova Europske unije te svečano otvoren u rujnu 2016. godine. Autorica je vrednovanje provedenoga projekta provela prema percepciji sagledavanja muzejske arhitekture britanskoga arhitekta i umjetnika Iana Ritchija. Mr. sc. Davorin Vujčić muzejski savjetnik Galerije Antuna Augustinčića autor je dva teksta. U izvornom znanstvenom radu „Skulptura Antuna Augustinčića u funkciji kulturne diplomacije“ autor je na primjeru skulptura i spomeničke plastike Antuna Augustinčića obradio fenomen korištenja skulpture kao sredstva kulturne diplomacije koje su pridonosile uspostavljanju i unapređivanju međunarodnih odnosa. Među njima je i spomenik „Mir“ (New York, 1954.) koji je ujedno i tema autorovog drugog teksta – preglednoga članka „Augustinčićev spomenik Mir u New Yorku“. U tekstu autor obrađuje okolnosti nastanka i realizacije te kasnije događaje vezane uz jedan od najmonumentalnijih konjaničkih spomenika koji alegorijskim likom žene simbolizira mir, a koji je kao dar Federativne Narodne Republike Jugoslavije Organizaciji Ujedinjenih naroda postavljen 1954. godine ispred zgrade Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Četvrti prilog u „Analima“ također je posvećen Augustinčićevom spomeniku „Mir“. Marc-Christian Roussel iz C. Roussel Inc. Art Conservation opisao je složene konzervatorsko-restauratorske zahvate provedene 2015. – 2016. godine na 5,5 metara visokoj brončanoj konjaničkoj skulpturi, jednom od najvećih spomenika pri Ujedinjenim narodima. Svi su tekstovi u časopisu upotpunjeni ilustracijama u bojama, sažecima na hrvatskome i engleskom jeziku te bilješkama i literaturom.

Pogledajte još...

Naslov Mario Beusan
Autori Knežević, Snješka
Autori Perkić, Domagoj
Autori Uljančić-Vekić, Elena