HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Aleksandar Schulteisz

Zvanje diplomirani kipar
Znanstveni stupanj vss
Stručno zvanje kustos
Polje djelovanja kulturna baština Čakovca
Uže polje djelovanja kulturna i prirodna baština Međimurja
Ustanove Muzej Međimurja Čakovec
Aleksandar Schulteisz rođen je 1. svibnja 1910. godine u Čakovcu. Po završetku građanske škole stekao je zvanje zubotehničkog pomoćnika kod čakovečkog stomatologa dr. Adolfa Heitzlera, gdje je i neko vrijeme radio.
Prijemni ispit na Kraljevskoj umjetničkoj akademiji polaže 1929. godine te upisuje klasu prof. Frana Kršinića. Uz financijsku pomoć čakovečkih tvorničara Neumann te uz prekide zbog odsluženja vojske, diplomirao je 1934. godine.
Nakon kraćeg zadržavanja u Šibeniku, gdje je radio kao zubarski tehičar u ordinaciji, vraća se u Čakovec i u vrlo skormnim financijskim okolnostima bavi se aktivno kiparstvom.
Nakon Drugog svjetskog rata, dobiva dozvolu za obrt te započinje proizvodnju drvenih dječjih igračaka kojom se više ili manje aktivno bavi do 1951. godine.
Već 1946. godine postaje član Akcionog odbora za osnivanje muzeja u Čakovcu koji će, uz osobit angažman 29. svibnja 1955. godine rezultirati otvorenjem Gradskog muzeja.
Imenovan je ravnateljem Muzeja, a uz Stjepana Leinera, administrativnog službenika i preparatora prikuplja, čuva i izlaze građu Čakovca i Međimurja. U sauradnji s Muzealnim društvom Međimurja i narodnim odborom gradske općine Čakovec uspio je pobuditi interes građanstva za baštinu Međimurja i potaknuti ih da donacijama i otkupima poveća fundus Gradskog muzeja na 854 predmeta. Prvi stalni postav iz 1955. godine koji je napravio u suradnji sa Stjepanom Leinerom i akademskim slikarom Gašparom Bolkovićem opisao je u publikaciji Muzeji Sjeverne Hrvatske. Posebnu pažnju posvetio je prikupljanju etnografske građe svjestan njenog ubrzanog propadanja i nestajanja.
Do 1964. godine, kada daje ostavku na mjesto ravnatelja osnovao je Arheološku, Etnološku, Historijsku, Kulturno-historijsku, Umjetničku, Numizmatičku te Zbirku NOB-a. Stari grad Čakovec dobiva status kulturno-povijesnog spomenika, a 1962. godine Muzej postaje vlasnikom cijelog objekta Staroga grada zajedno s gradskim parkom koji ga okružuje.
Početkom 1960. Alexander Schulteisz postaje honorarni predavač na Pedagoškoj akademiniji za predmete modeliranje i građenje gdje odgaja generacije studenata.
1967. godine odlazi u invalidsku mirovinu, a 1976. umire u Čakovcu.
Podaci preuzeti iz kataloga izložbe Aleksander Schulteisz kipar i ravnatelj muzeja (ususret 50-toj obljetnici Muzej Međimurja Čakovec), Muzej Međimurja Čakovec, 2003. godine

Iz knjižnice MDC-a