HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Zdenka Frajtag

Zvanje nastavnik povijesti i zemljopisa
Stručno zvanje kustos
Polje djelovanja povijest Belišća i okolice, likovni umjetnici Slavonije
Uže polje djelovanja povijest Slavonije, likovna umjetnost
Ustanove Muzej "Belišće"
Zdenka Frajtag rođena je 1949. godine u Bistrincima (Belišće). Gimnaziju je završila u Valpovu, a povijest i geografiju diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Osijeku 1971. godine.
Zaposlila se 1972. godine u Društvu prijatelja starina Belišće koje je tada radilo na osnivanju zavičajnoga muzeja. U početku je radila kao arhivar na arhivi Kombinata „Belišće“ te prikupljala građu za budući muzej.
Otvorenjem muzejske zbirke u najstarijoj zgradi u Belišću 1975. godine započela je raditi kao kustos. Osim kustoskoga posla radila je i kao rukovoditeljica Službe za kulturne djelatnosti Kombinata „Belišće“ u okviru koje se, uz druge kulturne institucije, nalazio i muzej. U Službi za kulturu i informiranje od 1994. do 2006. djelovala je kao novinarka te glavna i odgovorna urednica novina „List Belišća d. d.“.
Tijekom 35 godina rada u Muzeju „Belišće“ radila je na razvoju i unapređenju muzejske djelatnosti belišćanskoga muzeja. Godine 1980. izradila je elaborat za novi, prošireni postav Muzeja.
Jedna je od osnivača likovne kolonije i Galerije u kojoj je postavila 175 izložaba domaćih umjetnika.
Pokrenula je i uredila deset brojeva muzejske publikacije „Godišnjak: glasilo Muzeja u Belišću“ i tri broja „Zbornika“ Muzeja „Belišće“.
Objavila je niz članaka o povijesti Belišća i radu Muzeja „Belišće“ u lokalnim i regionalnim tiskovinama te stručnim časopisima.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a