HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Božica Škulj

Zvanje dipl. ing. biologije
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja poljodjelstvo i rudarstvo, apisarij
Uže polje djelovanja tehnički spomenici kulture, poljodjelstvo, matičnost muzeja
Ustanove Tehnički muzej
Božica Škulj rođena je u Daruvaru. Maturirala je u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji (današnji MIOC) u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je biologiju. Godine 1973. zaposlila se u Tehničkome muzeju u Zagrebu, gdje je bila voditeljica odjela Poljodjelstvo i rudarstvo. Godine 1980. položila je stručni ispit za zvanje kustosice, a 1992. stekla je zvanje više kustosice. Jednu godinu bila je vršiteljica dužnosti ravnateljice Muzeja, a 1995. imenovana je ravnateljicom Tehničkoga muzeja.
Budući da je sav radni vijek zaposlena u Tehničkome muzeju, imala je priliku proći sve faze rada, od vodstva posjetitelja po muzeju, stručnoga muzeološkog rada, povremenih i stalnih postava, obrade muzejske građe, rada s posjetiteljima, izrade edukativnih programa pa do ravnateljskih poslova.
Bila je voditeljica niza značajnih projekata: obnove Demonstracijskog kabineta Nikole Tesle u Muzeju, obnove novoga stalnog postava u rodnoj kući Nikole Tesle u Smiljanu, (stručna suradnica), projekata Apisarij-ogledne pčelinje košnice, Primjena nuklearne fizike, Osnove poljodjelstva, Vatrogastvo (suautorstvo). Također se bavila uredničkim poslovima: uređivala je kataloge i povremene publikacije u izdanju Tehničkoga muzeja. Bila je članica Operativnog odbora za provedbu programa obilježavanja godine Nikole Tesle u Hrvatskoj pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, sudjelovala je na brojnim skupštinama ICOM-CIMUSET-a u Danskoj, Austriji, Brazilu, Rusiji, Kini, Španjolskoj i dr. Radila je u Povjerenstvu za izradu Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja RH pri Ministarstvu kulture, bila je članica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci Ministarstva kulture RH, članica Muzejskog vijeća Hrvatske i članica Vijeća matičnosti Mreže muzeja.
Godine 2006. bila je stručna suradnica na UNESCO-ovoj izložbi o Nikoli Tesli pod naslovom Čovjek koji je rasvijetlio svijet u Parizu.
Za svoj je rad 1996., u povodu 50. obljetnice Hrvatske zajednice tehničke kulture, dobila Povelju, a 1998. odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 29. travnja 2008.

Iz knjižnice MDC-a