Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

O programu

Program stručne izobrazbe o istraživanju podrijetla (PRTP) napredni je program izobrazbe namijenjen pripadnicima međunarodne zajednice budućih stručnjaka za različita područja koji se bave ili će se baviti pljačkom kulturne baštine u vrijeme nacističke vlasti i posljedicama holokausta. S punom sviješću o složenosti problema vezanih uz zločine u kulturi u vremenu od 1933. do 1945.g. koji predstavljaju velik stručni, pravni i etički izazov, pokretači i pobornici PRTP-a prilagodili su program potrebama polaznika koji žele steći veće znanje o rješavanju praktičnih problema i koji se žele uključiti u međunarodnu mrežu istraživača o podrijetlu ukradene kulturne baštine. Ovaj program izobrazbe samo nadopunjuje i ne kopira slične postojeće pred-diplomske i diplomske akademske programe o forenzičkom istraživanju podrijetla vlasništva kulturnih dobara.  Sastoji se od praktičnih vježbi iz metodologije istraživanja; od pregleda pravnih pojmova, rasprava i postupaka na nacionalnoj i međunarodnoj razini; političkih, moralnih i etičkih pitanja; i nacionalnih i međunarodnih principa i strategija povrata dobara.
 
Povijest programa

U ljeto 2011. Program stručne izobrazbe o istraživanju podrijetla (PRTP) pokrenuli su Marc Masurovsky, povjesničar i predsjednik Radne skupine za nacističke konfiskacije i pljačke umjetničkih djela član Savjetodavnog odbora ESLI-a, Michael Sidenberg, kustos za primijenjenu umjetnost u Židovskom muzeju u Pragu i član Upravnog vijeća ESLI-a, u dogovoru s Felicitas Heimann-Jelinek, kustosicom i savjetnicom i predsjednicom Radne skupine za židovsku umjetnost i židovska kulturna dobra u  Savjetodavnom odboru ESLI-a,te drugi stručnjaci, članovi sličnih radnih skupina u Savjetodavnom odboru ESLI-a.  
 
Program je pokrenut zbog nepostojanja izobrazbe za usavršavanje kritičkog istraživanja i analitičkih vještina u okviru nove znanosti o podrijetlu kulturniih dobara (dokumentacija o cjelovitoj povijesti vlasništva umjetničkog predmeta) u Evropi i Americi. Od prosinca 1998.g., kad je u Washingtonu održana Konferencija o kulturnim dobrima iz vremena holokausta, razgovaralo se o sličnim programima, no bez rezultata. Na Praškoj konferenciji o naslijeđu holokausta, održanoj u lipnju 2009. g. utvrdilo se kako je neophodno organizirati međunarodni program izobrazbe o istraživanju podrijetla kulturnih dobara s ciljem da se obuči svjetska zajednica stručnjaka za to područje. Slijedom toga nastao je Evropski Shoah institut za baštinu (ESLI), odgovarajuća ustanova za pokretanje prvoga programa izobrazbe za istraživanje podrijetla kulturnih dobara namijenjen svim svjetskim stručnjacima koji se bave tim područjem.
 
Ciljevi
 
 • primjeniti rezultate istraživanja i teoretskog znanja u praksi i u raspravama o povratu;
 • pružati usluge i potporu svjetskoj zajednici stručnjaka i istraživača podrijetla, kao i uspostavljati okvire u skladu s provedbom Principa o nacističkoj konfiskaciji umjetnina donesenih na Konferenciji u Washingotonu 1998.g. te razvijati najbolje smjernice i postupke za povrat umjetnina o kojima se rapravljalo na Konferenciji o naslijeđu holokausta, održanoj u lipnju 2009. g. u Pragu;  
 • uspostaviti i održati globalnu istraživačku mrežu stručnjaka i specijalista;
 • podupirati istraživanja i suradnju istraživača u čitavom svijetu;
 • unaprijediti istraživačku infrastrukturu;
 • omogućiti i olakšati pristup učinkovitim istraživačkim alatima;
 • osnovati platformu za razmjenu iskustava i informacija;
 • održati visoku razinu istraživačke sinergije;
 • poticati transparentne i dobro nadzirane postupke povrata.      
 
Ciljana publika
 
Program stručne izobrazbe o istraživanju podrijetla (PRTP) namijenjen je:
 
 • stručnom muzejskom osoblju (kustosima, arhivistima);
 • stručnom osoblju u knjižnicama i arhivima;
 • stručnom osoblju u aukcijskim kućama i umjetničkim galerijama;
 • stručnjacima za posebna područja (napr. pravnicima, osiguravateljima, procjenjiteljima);
 • mlađim suradnicima u nevladinim i vladinim organizacijama koje se bave problemima iz razdoblja poslije holokausta;
 • vladinim dužnosnicima i državnim službenicima koji se bave pitanjima kulturnih dobara;
 • samostalnim istraživačima;
 • studentima povijesti, povijesti umjetnosti i područja koja su vezana uz istraživanje podrijetla.   

Popis tema
 
Program stručne izobrazbe o istraživanju podrijetla (PRTP) nudi slijedeće teme. Polaznici radionice usvojit će sljedeća znanja:
 
 • o međunarodnom tržištu umjetnina u vrijeme nacističke vlasti: prodaja i kupnja umjetnina u evropskim zemljama pod nacističkom vlašću;
 • nacističkoj kulturnoj politici i takozvanoj „degeneriranoj umjetnosti“;
 • sudbini židovskih umjetnika u Trećem Reichu;
 • uništavanju židovskih zajednica, muzeja, arhiva i knjižnica;
 • organizaciji racionalizirane pljačke u kulturi u vrijeme nacističke okupacije Evrope;
 • poratnom oporavku, povratku u domovina i povratu opljačkanih kulturnih dobara;
 • globalnom tržištu umjetnina: paralelno tržište nasuprot službenom;
 • tome kako istražiti povijest  vlasništva umjetničkog djela: interdisciplinarne i višenamjenske metodologije arhiviranja;
 • forenzičkom istraživačkom pristupu u raspravi o povratu umjetnina.