Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Okrugli stol Mreže muzeja u Europi

organizator: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, Zagreb
vrijeme održavanja: 22. i 23. veljače u 10,30 sati
kontakt: Markita Franulić mfranulic@mdc.hr; tel. ++385 1 48 47 897; fax: ++385 1 48 47 913
Muzejski dokumentacijski centar organizira okrugli stol posvećen različitim oblicima povezivanja (umrežavanja) muzeja u različitim europskim zemljama.
Službeni jezik skupa bit će engleski.
Cilj okruglog stola je upoznavanje sustava povezivanja /umrežavanja u pojedinim zemljama (kroz prezentacije) i razmjena iskustava (kroz raspravu).
Stručnjaci iz Belgije, Norveške, Slovenije, Portugala i Hrvatske predstavit će svoje sustave povezivanja tj. kreiranja sustava suradnje i pomoći muzejima u organizaciji i svakodnevnom radu. Nakon prezentacija, predviđena je rasprava o iskustvima umrežavanja.

Program:
 četvrtak, 22. veljače 2007., početak u 10,30 sati

Prezentacije
Višnja Zgaga, Hrvatska
Clara Camacho, Portugal

pauza za kavu

Prezentacija
Alexandra Pan, Italija - Južni Tirol

Diskusija

 petak, 23. veljače 2007., početak u 10,30 sati

Prezentacije
Espen Hernes, Norveška
Metka Fujs, Slovenija

pauza za kavu

Prezentacija
Ine Vos, Belgija

Diskusija

Izlagači:
- Belgija: gđa Ine Vos, Flamansko ministarstvo za kulturu, mlade, sport i medije - Agencija za umjetnost i baštinu (www.vlaanderen.be/erfgoed)
- Norveška: gosp. Espen Hernes, viši savjetnik u Norveškoj upravi za arhive, knjižnice i muzeje (www.abm-utvikling.no)
- Portugal: gđa Clara Camacho, potpredsjednica Portugalskog instituta za muzeje i koordinatorica projekta Portugalska mreža muzeja (www.rpmuseus-pt.org)
- Slovenija: gđa: Metka Fuis, predsjednica Skupnosti muzejev Slovenije i ravnateljica Pokrajinskog muzeja Murska Sobota
- Italija (Autonomna pokrajina Južni Tirol): dr. Alexandra Pan, Servicestelle Museen - Amt für Kultur - Abteilung Deutsche Kultur und Familie, voditeljica projekta katalogizacije kulturnih dobara Južnog Tirola (www.provincia.bz.it/museenfuehrer)
- Hrvatska: gđa Višnja Zgaga, muzejska savjetnica i ravnateljica MDC-a, koordinatorica Sustava muzeja RH
Sudionici:
ravnatelji i matičari matičnih muzeja prve i druge razine iz Hrvatske, profesori s Katedre za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, muzealci

Opširnije:
Zakonom o muzejima iz 1998. i Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (2002.), MDC postaje koordinator Sustava (mreže) muzeja. U hrvatsku muzejsku mrežu zakonskom odredbom uključeni su svi muzeji registrirani pri nacionalnom Ministarstvu kulture. Mreža muzeja uspostavljena je "kao organizirani oblik stručnog djelovanja" s ciljem "poboljšanja kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanja jedinstvenih standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti. Djelatnost hrvatske mreže muzeja obuhvaća osobito poslove: stručni nadzor nad radom muzeja, stručnu pomoć, unapređenje stručnog rada u muzejima te usklađivanje rada unutar Sustava muzeja", a provode je zakonom imenovani matični muzeji kroz dva vijeća (tj. na dvije razine): Vijeće  Sustava muzeja i Vijeće za matičnu djelatnost. Mreža je organizirana prema 6 temeljnih vrsta zbirki u muzejima: umjetničke, arheološke, etnografske, povijesne, tehničke i prirodoslovne, tako da funkcionira zapravo na razini zbirki (kompleksnom muzeju s više različitih zbirki nadležno je više matičnih muzeja).
Praktično funkcioniranje hrvatske muzejske mreže započelo je 2003., a prioritet je dan pomoći muzejima u obradi tj. inventarizaciji građe te uvođenju informacijskog sustava za obradu građe u muzeje. Osim toga, muzejima se pruža pomoć prilikom osnivanja i funkcioniranja na različitim razinama.
Kako je hrvatska muzejska mreža u počecima, željeli bismo se upoznati s različitim europskim primjerima povezivanja (umrežavanja) muzeja, bilo da dolaze iz zakonskih ili stručnih inicijativa te razmijeniti iskustva. Zanimaju nas ideja na kojoj se temelji povezivanje muzeja, organizacija te praktično, svakodnevno funkcioniranje "muzejskih mreža" sa svim pozitivnim stranama i problemima.
Na okrugli stol "Mreže muzeja u Europi" pozvani su predstavnici iz Belgije, Norveške, Slovenije, Portugala i Hrvatske koji će predstaviti svoje sustave povezivanja tj. kreiranja sustava suradnje i pomoći muzejima u organizaciji i svakodnevnom radu. Nakon prezentacija, predviđena je rasprava o iskustvima umrežavanja.

Natuknice za raspravu:
muzejsko zakonodavstvo, temelji umrežavanja (administrativni : stručni), proces i ciljevi umrežavanja (centralizacija : decentralizacija), pozitivna i negativna iskustva, fizičko umrežavanje : informacijsko umtrežavanje, uloga interneta, financiranje, dosadašnji poslovi, budući projekti...