Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Knjiga u muzeju

Simpozij uz 30. izložbu izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija

Mjesto i vrijeme:
Muzej Mimara, Zagreb, 5. i 6.  listopada 2011.

Svrha
O ulozi knjige u muzeju govorit će stručnjaci iz hrvatskih muzejskih ustanova, renomirani teoretičari muzeologije, ali i stručnjaci iz drugih baštinskih ustanova koje posjeduju zbirke knjiga.
Što određuje knjižničnu jedinicu kao muzejski predmet, koji su postojeći i mogući oblici njezina muzeološkog komuniciranja s publikom - neka su od pitanja čiji će se odgovori nastojati ugraditi u suvremena muzeološka promišljanja i muzejsku praksu.
Jedan od ciljeva jest uspostava i primjena jedinstvenoga standarda za obradu i pristup knjižnoj građi bez obzira na mjesto njezina fizičkoga smještaja, u muzeju, knjižnici, nekoj sakralnoj ili obrazovnoj ustanovi, privatnoj knjižnici ili antikvarijatu.
Sagledavanjem fenomena knjige i knjižne građe u muzejskim fondovima i postavima kao i muzejskih knjižnih zbirki u ne-muzejskim ustanovama, stvorit će se i osnova za izgradnju jedinstvenoga registra muzejske knjižne građe.

Organizator:
Muzejski dokumentacijski centar

Organizacijski odbor:
Želimir Laszlo
Snježana Radovanlija Mileusnić
Tea Rihtar

Programski odbor:

 • mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, viša knjižničarka, voditeljica knjižnice MDC-a
 • Višnja Zgaga, muzejska savjetnica, ravnateljica MDC-a
 • Štefka Batinić, kustosica/viša knjižničarka (Hrvatski školski muzej u Zagrebu)
 • Arsen Duplančić, viši knjižničar (Arheološki muzej u Splitu)
 • Anđelka Galić, viša kustosica (Muzej za umjetnost i obrt)
 • mr. sc. Vedrana Juričić, knjižničarska savjetnica (Knjižnice HAZU)
 • dr. sc. Tinka Katić, knjižničarska savjetnica (Hrvatski zavod za knjižničarstvo NSK)
 • dr. sc. Milan Pelc (Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu)
 • Marija Smolica, dipl. knjižničarka (Zavičajni muzej grada Rovinja)
 • mr. sc. Maja Šojat-Bikić, informatičarka savjetnica (Muzej grada Zagreba)
 • Željko Vegh, knjižničarski savjetnik (Knjižnica grada Zagreba)
 • mr. sc Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica (Muzej Slavonije u Osijeku)

 

Autorica i voditeljica projekta:
mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić

Program

Program (.pdf)

Teme

Što sve nazivamo knjigom u muzeju / Definicija knjige u muzeju
Tematski blok obuhvaća teme kojima će se nastojati definirati knjižnične jedinice i njihova muzeološka funkcija u muzejskim zbirkama i postavima

Mjesto knjige u muzeju / Muzeološka funkcija knjige
Temama ovoga bloka nastojat će se odrediti razlozi zbog kojih muzeji sabiru knjige i knjižnu građu, oblici njihovih akvizicija te ustroja u zbirke

Kako omogućiti pristup knjizi / Stručna obrada i pristup informacijama
Tematski blok tiče se sagledavanja standardiziranih i jedinstvenih postupaka stručne obrade knjižne građe u muzejima; iznalaženje mogućnosti za stvaranje jedinstvenog kataloga knjižne građe bez obzira na njezin fizički smještaj

Tko se brine o knjigama u muzejima / Stručne kompetencije osoblja
Tematski blok posvećen je stručnom osoblju zaduženome za skrb o knjigama; određivanje profesije i stručnih kompetencija za obavljanje stručnih poslova vezanih za zbirke knjižne građe

Kako izložiti knjigu / Izlaganje knjižne građe
Teme ovoga bloka tiču se teorije i prakse muzeološke prezentacije knjižne građe te pitanja određivanja specifičnosti muzejskog posredovanja između knjige i korisnika muzejskih sadržaja

Knjiga o knjizi / Objavljivanje muzejske knjižne građe
Tematski blok obuhvaća pitanja standarda izrade kataloga muzejskih zbirki knjižne građe, pitanje medija objavljivanja muzejske knjižne građe, kao i problematiku njihove digitalizacije i web prezentacije

Upute za sudionike

Prijavnica (.doc)

Kotizacija za sudjelovanje na simpoziju iznosi 250 Kn.
Za drugog i svakog slijedećeg sudionika iz iste ustanove kotizacija iznosi 150 Kn.
Za studente 100 Kn.

Kotizacija uključuje: zbornik sažetaka te zbornik radova kao i potvrdu o sudjelovanju na simpoziju.

Kotizaciju molimo da uplatite na žiro račun Muzejskog dokumentacijskog centra 2360000-1101213376; MB 03205258. s naznakom „za simpozij KUM“. U poziv na broj upisati broj računa i 10-2011 (P.B. IRA BR.-10-2011)
Kotizaciju je moguće platiti i pri preuzimanju radnih materijala pri registraciji u Muzeju Mimara 5. listopada 2011.

Izlet
U četvrtak, 6. listopada za sudionike simpozija biti će organiziran izlet u Križevce. Cijena izleta nije uključena u kotizaciju i iznosi 150 Kn.
U cijenu izleta uključen je prijevoz Zagreb-Križevci-Zagreb, obilazak Gradskog muzeja Križevci i Knjižnice grkokatoličke biskupije u Križevcima te večera.

Navedeni iznos za izlet molimo da uplatite na žiro račun Muzejskog dokumentacijskog centra 2360000-1101213376; MB 03205258 s naznakom „za izlet u Križevce“. U poziv na broj upisati broj računa i 10-2011 (P.B. IRA BR.-10-2011)
Izlet je moguće platiti i pri registraciji u Muzeju Mimara, 5. listopada 2011.

Upute za izlagače

Prijavnica za sudjelovanje na simpoziju (.pdf)

Rok za prijavu i dostavu sažetka izlaganja je 1. svibnja 2011.
Sudionici će o prihvaćanju izlaganja biti obaviješteni do 1. lipnja 2011.

Izlaganja će biti ograničena na 15 minuta.
Sažetak će biti uvršten u knjižicu sažetaka.
Integralna izlaganja objavit će se u MDC-ovom časopisu „Muzeologija“.

Prijave i sažeci šalju se elektroničkim putem na e-mail: sradov@mdc.hr
ili u elektroničkom obliku (na CD-u) na adresu:

Muzejski dokumentacijski centar
(prijava za simpozij)
Ilica 44/II, 10000 Zagreb