HR | EN

PRETRAŽIVANJE PUBLIKACIJA MUZEJSKOGA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

fraza ključna riječ
autor tema vremenska
naslov ime osobe / obitelj zemljopisna
godina naziv tijela vrste
 
 

Kako biste nam olakšali redakcijski posao, molimo vas da se pridržavate sljedećih uputa.

 • Molimo vas da tekstove šaljete na adresu Uredništva časopisa Muzeologija u jednom primjerku, na CD-ROM-u ili na disketi te na papiru formata A4.
 • Svi prilozi moraju biti pisani na računalu, u nekoj od inačica MS worda, te snimljeni u formatu MS Word dokumenta (**.doc ili **.rtf). Verzija na papiru i ispis moraju biti istovjetni.
 • Predlažemo vam uporabu fonta Times New Roman kako bi se izbjegli problemi s hrvatskim znakovima. 
 • U tekstu priloga veličina slova je 12, a prored 1,5.


Tehničke upute za pisanje priloga:

 • Podaci o autoru trebaju sadržavati ime i prezime autora, naziv ustanove, grad, stručno zvanje i adresu elektroničke pošte.
 • Naslove knjiga i časopisa u tekstu treba pisati kurzivom.
 • Fotografije, slajdovi i grafički prikazi mogu se koristiti za ilustraciju tekstova. Potrebno ih je dostaviti odvojeno od teksta. Fotografije mogu biti crno-bijele, u boji ili u digitalnom formatu jpeg. ili gif.
  Fotografije, tablice, grafički prilozi moraju biti numerirani i napisane legende.
 • Bilješke (fusnote) treba u tekstu numerirati u neprekinutom nizu od 1 dalje, i ispisati ih iza teksta članka ili na posebnoj stranici.

 

Prava i obveze

 • Svi tekstovi koje objavljujemo u Muzeologiji lektoriraju se u organizaciji i o trošku Muzejskoga dokumentacijskog centra.
 • Uredništvo pridržava pravo izbora članaka za objavu.  

 

Prilog treba poslati poštom na adresu MDC-a, predati osobno, poslati na e-mail adresu urednice Maja Kocijan: mkocijan@mdc.hr ili poslati na adresu Uredništva:

Muzejski dokumentacijski centar
"za časopis Muzeologija"
Ilica 44

T: + 385 0148 47 897
F: + 385 01 48 47 913