Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Muzeologija. 32 (1995.)

Umjetničke i kulturno-historijske donacije gradu Zagrebu

Impresum:
glavna urednica: Branka Šulc
urednica:  Višnja Zgaga
grafički dizajn: Studio International, Boris Ljubičić

Sadržaj:

 • Bregovac Pisk, Marina.  Ivan Kukuljević Sakcinski - sakupljač umjetnina.
  Bilješke.
  Str. 14-22
 • Cvetnić, Sanja.  Spomen zbirka Zlatka Šulentića.
  Bilješke.
  Str. 43-48
 • Japundžić, Milica.  Zagrebački kolekcionari danas.
  Str. 161-166
 • Lazarević, Aleksandra-Sanja.  Zbirka Lubienski : dokumenti i sjećanja.
  Bilješke.
  Str. 155-160
 • Mihalić, Veljko.  Donacije umjetničkih zbirki gradu Zagrebu 1946. - 1995. godine.
  Bilješke.
  Str. 82-108
 • Pintarić, Snježana.  Ambijentalna zbirka profesora Roberta Frangeša Mihanovića.
  Bilješke.
  Str. 109-117
 • Premerl, Nada.  Stan arhitekta Viktora Kovačića ponovo je otvoren za javnost.
  Bilješke.
  Str. 126-136
 • Prister, Boris.  Zbirka odlikovanja dr. Veljka Malinara.
  Bilješke.
  Str. 33-42
 • Slade Šilović, Ida.  Privatne umjetničke zbirke Zagreba.
  Literatura.
  Str. 73-81
 • Susovski, Marijan.  Donacija Silvane Seissel gradu Zagrebu.
  Bilješke.
  Str. 118-125
 • Šercer, Marija.  Zbirka oružja Milana pl. Praunspergera u Hrvatskome povijesnome muzeju.
  Bilješke. - Popis Zbirke Praunsperger. - Popis predmeta Zbirke Praunsperger koji nedostaju.
  Str. 57-72
 • Šterk, Slavko.  U susret budućoj Memorijalnoj zbirci Margite i Rudolfa Matza.
  Bilješke.
  Str. 146-154
 • Vanđura, Đuro.  Memorijana zbirka Marte i Vilima Svečnjaka.
  Str. 49-56
 • Vrkljan-Križić, Nada.  Zbirka pok. Drage Magjera i Nade Ostrogović Magjer.
  Bilješke.
  Str. 137-145
 • Vujić, Žarka.  Sabirem dakle jesam : Levin Horvath.
  Bilješke.
  Str. 23-32
 • Zgaga, Višnja.  Ivan Kukuljević Sakcinski i njegov doprinos zaštiti pokretne kulturne baštine.
  Bilješke.
  Str. 7-13