Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Evidencija ratnih šteta na muzejima i muzejskoj građi

 

 
Projekt popisivanja, procjene i evaluacije ratnih šteta na muzejima i muzejskoj građi, nastalih tijekom Domovinskog rata 1991 –1995 -1997 u Hrvatskoj rezultat je dugogodišnjeg posla što su ga uz stručnjake MDC-a obavili brojni suradnici.

MDC još od 1991. godine prikuplja podatke i dokumentaciju o svakodnevnim ratnim stradanjima muzeja, muzejskih prostora i građe.
U prvoj polovici 1996. godine Ministarstvo kulture RH imenovalo je stručnjake MDC-a u Stručnu komisiju za popis i procjenu ratne štete na muzejskoj građi u Hrvatskoj (u sklopu Posebne središnje komisije za popis i procjenu ratne štete na spomenicima kulture pri Ministarstvu kulture RH, a u skladu sa Zakonom o utvrđivanju ratne štete, NN 61 i 70/1991.).
Komisija je započela sustavno popisivanje ratnih šteta na muzejskoj građi na temelju postojeće dokumentacije upisane u bazu podataka nazvanu Registar ratnih šteta na muzejima i galerijama u Hrvatskoj, koja se svakodnevno dopunjava podacima i dokumentacijom prikupljenom terenskim obilaskom svih stradalih ustanova i lokaliteta.

Prikupljeni podaci objavljeni su krajem 1997. u knjizi Ratne štete na muzejima i galerijama u Hrvatskoj. Dopunjeno elektroničko izdanje knjige objavljeno je krajem 1999. godine na web stranicama MDC-a, s detaljnim podacima o 70 oštećenih i uništenih muzeja, galerija, zbirki i lokaliteta, od kojih je 44 pretrpjelo štetu na građi.

Projekt Popisa i procjene ratne štete na muzejskoj građi u Hrvatskoj  u cijelosti  je financiralo Ministarstvo kulture RH.

Odobrenim sredstvima UNESCO-a za projekt Ratne štete na muzejskoj građi u Hrvatskoj: evaluacija prikupljenih podataka, izrada softwarea i publiciranje na mreži, krajem 2001. godine na webu su prezentirani decidirani podaci o stradaloj muzejskoj građi, s fotodokumentacijom muzejskih predmeta u pojedinim muzejima.
Utvrđen je i ukupan broj od 8. 225 stradalih muzejskih predmeta, od kojih je 5.038 nestalo i opljačkano, 2.374 uništeno, te 843 oštećena.

Godine 2005. projekt se finalizira prezentacijom podataka o štetama na građi Gradskog muzeja Vukovar i njegova tri dislocirana muzeja/odjela - u zbirci Bauer i galeriji umjetnina, Spomen-muzeju Lavoslava Ružičke i Spomen-muzeju II. kongresa KPJ, kao i podacima o realiziranom povratu građe u četiri muzejske ustanove.

Time je konačno utvrđen broj ratnih šteta na muzejskoj građi u Hrvatskoj: stradalih predmeta ukupno je 51.652, od kojih je 46.191 nestalo i opljačkano, 3.178 uništeno i 2.283 oštećeno

 

Kontakt
Vladimira Pavić
T: + 385 1 48 17 065
E: vpavic@mdc.hr