Muzejski dokumentacijski centar javna je ustanova osnovana 1955. godine kao dokumentacijska, informacijska i komunikacijska točka hrvatske mreže muzeja.

Putem svoje osnovne djelatnosti - dokumentacijske, informacijske, savjetodavne, muzeološke, istraživačke, obrazovne, izdavačke, knjižnične i izložbene - MDC sudjeluje u razvoju hrvatske i svjetske muzejske zajednice.

 • Središnja točka (INDOK) hrvatske muzejske zajednice
 • Koordinator sustava (mreže) muzeja
 • Mjesto promidžbe hrvatskih muzeja u zemlji i inozemstvu
 • Mjesto inicijativa, učenja i razmjene znanja i iskustava

Galerija:

MDC potiče:

 • očuvanje znanja o povijesti muzeja i galerija Hrvatske
 • skupljanje i slanje podataka i informacija o muzejima
 • promidžbu muzejske djelatnosti i postignuća muzeja u širokoj javnosti
 • promidžbu i unapređenje muzejske struke
 • osnivanje novih muzeja
 • izradu i predlaganje muzejskih zakona i pravilnika
 • širenje informacija o muzejima objavljivanjem stručnih časopisa i publikacija
 • promicanje stručnih standarda te unapređenje muzejske struke kreiranjem programa stručnog usavršavanja, stalnog obrazovanja
 • slobodan pristup informacijama i građi
 • informatizaciju i implementaciju novih tehnologija
 • suradnju hrvatskih muzeja s nacionalnim i svjetskim baštinskim institucijama.

Danas u Hrvatskoj djeluje oko 279 muzeja, galerija i muzejskih zbirki koje imaju oko 7.628.935 predmeta  te 171 crkvenih zbirki i velik broj privatnih kolekcija.