Izvješće o provedenim radionicama / seminarima 2012.

Backup je instaliran u 12 hrvatskih muzeja.
Edukacija stručnih muzejskih djelatnika o radu u M++ programu provedena je u 5 seminara/radionica (136 učesnika).

Izvješće o provedenim radionicama / seminarima 2011.

U sklopu koordinacije projekta informatizacije muzejske djelatnosti u Hrvatskoj MDC je u 2011. godini omogućio instalaciju programskog paketa M++ u 6 muzeja, a 71 muzeju instalirana je zadnja, dorađena verzija programskog paketa M++.
Backup je instaliran u 61 hrvatskom muzeju.
Edukacija stručnih muzejskih djelatnika o radu u M++ programu provedena je u 11 seminara/radionica (238 učesnika).

Izvješće o provedenim radionicama / seminarima 2010.

U sklopu koordinacije projekta informatizacije muzejske djelatnosti u Hrvatskoj dosad nije bila sustavno organizirana niti centralizirana sigurnosna pohrana podataka (backup) baza za inventarizaciju i stručnu obradu podataka o građi. Provodila se sporadično što znači da podaci u pravilu nisu bili adekvatno zaštićeni od eventualnog gubitka odnosno uništenja.
MDC je stoga, u suradnji sa SRCEM, 2010. osmislio sustav koji će kopirati lokalnu bazu podataka muzeja, te sigurnosnu kopiju pohranjivati na udaljeno središnje mjesto čime bi se osigurala dostupnost sigurnosne kopije za slučaj gubitka podataka odnosno havarije lokalnog sustava. U 2010. godini backup je instaliran u 64 hrvatska muzeja. Edukacija stručnih muzejskih djelatnika o radu u M++ programu provedena je u 8 seminara/radionica (239 učesnika).

Izvješće o provedenim radionicama / seminarima 2008.

U 2008. godini održano je 6 radionica / seminara za sve stručne djelatnike iz muzeja koji rade u programskom paketu M++. Suvoditelji radionica bili su Vladimira Pavić, muzejska savjetnica, koordinatorica matičnosti i mr. sc. Goran Zlodi, autor programskog paketa M++.

Radionice su održane po slijedećem rasporedu i temama:
 

Datum Mjesto održavanja Naslov radionice Prisutno
08.02.2008 MDC Obrada građe povijesnih zbirki u M++  28
19.02.2008 Muzej grada Splita Početnici i planirani korisnici iz muzeja Splitsko dalmatinske županije  35
22.02.2008 MDC Obrada građe arheoloških zbirki u M++  25
25.04.2008 MDC Obrada građe etnografskih zbirki u M++  16
06.05.2008 MDC Obrada građe umjetničkih zbirki u M++  16
20.06.2008 MDC Obrada podataka u bazama sekundarne dokumentacije (S++) u programu M++  55
 

Radionicama je prisustvovalo 175 stručnjaka iz 138 muzeja. Na primjerima prakse raspravljalo se o problemima prilikom upisivanja podataka o muzejskim predmetima. Pokazalo se da je rad u programskom paketu M++ uspješno savladan u većini muzeja. Iako se veliki broj pitanja odnosio na nedovoljno poznavanje mogućnosti koje program podržava, najčešće se raspravljalo na temu sadržajne obrade predmeta i tema po zbirkama.
Kontinuirano se prezentiraju i novine u radu s programom, pojašnjava se mnoštvo nejasnoća i nesnalaženja u strukturi programa.

Izvješće o provedenim radionicama / seminarima 2007.

U 2007. godini održano je 10 radionica/seminara, devet u Zagrebu te jedna u Dubrovniku za sve stručne djelatnike iz muzeja Dubrovačko neretvanske županije koji rade u programskom paketu M++. (Suvoditelji Vladimira Pavić, muzejska savjetnica, i mr. sc. Goran Zlodi, autor programa).
Radionice su održane po sljedećem rasporedu i temama:
 

 Datum Mjesto održavanja Naslov radionice  Prisutno
 19.1.2007 MDC Obrada građe povijesnih zbirki u M++  27
 26.1.2007 MDC Obrada građe arheoloških zbirki u M++  29
   2.2.2007 MDC Obrada građe umjetničkih zbirki u M++  40
   9.2.2007 MDC Obrada građe etnografskih zbirki M++  27
 30.3.2007 Muzej Mimara Obrada podataka u bazama sekundarne dokumentacije (S++) u programu M++  80
 20.4.2007 MDC  M++ - nadzor nazivlja: upis, ispravljanje podatka i primjena kod pretraživanja  58
 11.5.2007 MDC Predstavljanje modula za obradu prirodoslovne građe u M++ na primjeru Gradskog muzeja Varaždin
Predstavljanje računalnih programa drugih muzeja: Prirodoslovnih muzeja u Rijeci i Splitu, te Mineraloško-petrografskog odjela HPM u Zagrebu
 13
 25.5.2007 MDC  M++ - statistika i dokumentiranje skupina i kompleta muzejskih predmeta (dijelovi i komponente)  27
 14.6.2007 MDC Obrada građe u programu M++ za početnike (primarna i sekundarna dokumentacija)  19
 1.10.2007 Dubrovnik, Umjetnička galerija Obrada građe svih zbirki, primarna i sekundarna dokumentacija te novosti u programu M++  21
       341
 

Radionicama je prisustvovao 341 stručnjak iz svih hrvatskih muzeja. Na primjerima iz prakse potaknuta je diskusija o problemima prilikom upisivanja podataka o muzejskim predmetima. Pokazalo se da je rad u programskom paketu M++ uspješno savladan u većini muzeja, a najčešća pitanja odnosila su se na nedovoljno poznavanje mogućnosti koje program podržava, pa je na tematskim radionicama, koje su prezentirale i novine u radu s programom, pojašnjeno mnoštvo nejasnoća i nesnalaženja u strukturi programa.

Tematska radionica koja je predstavila M++ modul za obradu prirodoslovne građe na primjeru Gradskog muzeja u Varaždinu, u praksi je pokazala da je unatoč svim dosadašnjim prigovorima obrada prirodoslovne građe u M++ programu itekako moguća.

Rasprava većine sudionika radionica ukazala je da u muzejima, kao i ranijih godina postoji određeni broj problema organizacijske i stručne prirode, primjerice dilema oko inventiranja velikih količina arheoloških fragmenata (većina kustosa je u dilemi koja građa se inventira, a koja se signira i formira u studijske zbirke) te neriješeni problem terminologije o kojem se govori već nekoliko desetljeća - osim u etnografskim zbirkama, gdje se sustavni rad na navedenoj problematici nastavlja.

Kako se većina pitanja i problema ponavlja iz godine u godinu, zaključak je da mreža muzeja još nije potpuno ostvarena u praksi, odnosno da matični muzeji prve i druge razine nedovoljno rade na unapređenju stručnog rada u muzejima i usklađivanju rada unutar sustava (a u skladu s čl. 21. Zakona o muzejima (NN 142/98) i Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja (NN 120/02).
Stoga u sklopu matičnosti treba potaknuti češće okupljanje i komunikaciju stručnjaka po strukovnom i teritorijalnom principu, zbog rasprave o svim stručnim muzejskim i muzeološkim pitanjima i donošenja zajedničkih zaključaka odnosno rješenja, te zbog pojašnjenja uloge matičnosti u sustavu muzeja.

Izvješće o provedenim radionicama / seminarima 2006.

U 2006. godini započelo se s održavanjem tematskih radionica kojih je provedeno ukupno 5. Osim radionica na temu obrade građe po zbirkama održana je i radionica o obradi podataka u bazama sekundarne dokumentacije. Suvoditelji radionica bili su Vladimira Pavić, muzejska savjetnica, koordinatorica matičnosti u Hrvatskoj i mr. sc. Goran Zlodi, autor programskog paketa M++.

Radionice su održane po slijedećem rasporedu i temama:

 

Datum Mjesto održavanja Naslov radionice Prisutno
25.1.2006 MDC Obrada građe etnografskih zbirki u M++  31
  1.2.2006 MDC Obrada građe arheoloških zbirki u M++  34
  8.2.2006 MDC Obrada građe povijesnih zbirki u M++  23
15.2.2006 MDC Obrada građe umjetničkih zbirki u M++  19
25.9.2006  Muzej Mimara Obrada podataka u bazama sekundarne dokumentacije (S++) u programu M++  86
 

Prirodoslovni i tehnički muzeji zasad ne rade u programu M++ pa radionice/ seminari za te zbirke nisu ni organizirani.
Svim radionicama nazočili su i matičari 1. razine.

Radionicama je prisustvovalo oko 200 kustosa iz 71 hrvatskog muzeja. Kustosi su na primjerima iz prakse prikazali svoj dosadašnji rad i potaknuli diskusiju o problemima prilikom upisivanja podataka o muzejskim predmetima. Iako se pokazalo da kustosi uglavnom uspješno rade u M++ programu, najčešća pitanja odnosila su se na nedovoljno poznavanje mogućnosti upisivanja koje program podržava. Goran Zlodi je pojasnio sve nejasnoće i nesnalaženje u strukturi programa.
Rasprava većine sudionika ukazala je i na određeni broj problema organizacijske i stručne muzejske prirode u relativno velikom broju muzeja, od kojih ističemo najakutnije:

 

  • nedovoljno poznavanje osnova muzejskog posla
  • neriješena dvojba o prepisivanju dosad inventirane građe u M++ program
  • nedovoljna i nesustavna organizacija prepisivanja dosad inventirane građe u nekim muzejima koji su odlućili prepisati podatke
  • dilema oko inventiranja velikih količina  arheoloških fragmenata (većina ne zna što se inventira, a što se signira i formira u studijske zbirke)
  • neriješeni problem terminologije o kojem se govori već nekoliko desetljeća - osim u etnografskim zbirkama, gdje je započet sustavni rad na navedenoj problematici
 

Može se zaključiti da mreža, odnosno matični muzeji prve i druge razine nedovoljno rade na unapređenju stručnog rada u muzejima i usklađivanju rada unutar sustava (a u skladu s čl. 21. Zakona o muzejima (NN 142/98) i Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja (NN 120/02).
Za početak ravnatelji muzeja bi morali ispraviti organizacijske propuste te u skladu s čl. 40.- 42. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije isplanirati inventarizaciju neinventirane građe.
Zatim, pojačati suradnju sa stručnim vijećem muzeja i definirati nazive zbirki (prema sadržaju) i politiku prikupljanja građe.
U sklopu matičnosti potaknuti češće okupljanje i komunikaciju kustosa po strukovnom i teritorijalnom principu zbog rasprave o svim stručnim muzejskim i muzeološkim pitanjima i donošenja zajedničkih zaključaka odnosno rješenja. Pojasniti djelatnicima muzeja ulogu matičnosti u sustavu muzeja.

Izvješće o provedenim radionicama / seminarima 2005.

U 2005. godini, Muzejski dokumentacijski centar, kao koordinator informatizacije muzejske djelatnosti u Hrvatskoj, u suradnji s tvrtkom Link2 započeo je organizirano provoditi (redovne godišnje) radionice/seminare na temu rada u programskom paketu M++ (i S++). Sustavna informatizacija hrvatskih muzeja stalno je povećavala broj muzeja koji koriste program M++ (uz već postojeći broj muzeja koji su program koristili i prije 2004. godine). Povećanjem broja muzeja i stručnjaka koji koriste M++ te stalnom nadogradnjom i razvojem programskog paketa, pokazala se potreba za sustavnom i kontinuiranom prezentacijom novina u programu te edukacijom stručnih djelatnika hrvatskih muzeja koji obrađuju muzejsku građu i dokumentaciju u programskom paketu M++.

29. rujna 2005. godine održana je u Muzeju Mimara u Zagrebu prva zajednička (za sve muzeje i stručnjake) interaktivna radionica/seminar Informatizacija muzeja u Hrvatskoj (suvoditelji mr.sc. G. Zlodi, Link2 i V. Pavić, MDC) prema slijedećem dnevnom redu:

9.00 - Promocija M++: sekundarna dokumentacija (na primjeru Muzeja grada Zagreba: Dubravka Zaninović, Dajana Batinić)

Rad u programu M++ na temu obrade građe umjetničkih, povijesnih, arheoloških i etnografskih zbirki:

10.00 - Umjetnički muzeji (na primjeru Muzeja Mimara: mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan; Muzeja suvremene umjetnosti: Marija Gattin)

12.00 - Povijesni muzeji (na primjeru Hrvatskog povijesnog muzeja: mr.sc. Marina Bregovac Pisk; Gradskog muzeja Varaždin: Spomenka Težak; Povijesnog muzeja Istre u Puli: dr.sc. Davor Mandić, Katarina Pocedić)

14.00 - Arheološki muzeji (na primjeru Arheološkog muzeja u Zagrebu: mr.sc. Jacqueline Balen, Igor Uranić; na primjeru Muzeja grada Zagreba: Želimir Škoberne, Boris Mašić)

16.00 - Etnografski muzeji ( na primjeru Muzej Slavonije, Osijek: Aleksandra Vlatković; Gradskog muzeja Vukovar: Renata Devetak)

Radionici je prisustvovalo ukupno 116 stručnih djelatnika iz hrvatskih muzeja.