Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Pretraživanje

Pregledavanje Prinova

Atlas ptica Nacionalnog parka Paklenica

LUKAČ, Gordan
   Atlas ptica Nacionalnog parka Paklenica / Gordan Lukač. - Starigrad-Paklenica : Javna ustanova Nacionalni park Paklenica ; Zagreb : Hrvatski prirodoslovni muzej, 2011. - 356 str. : ilustr. u boji ; 24 cm

Summary.- Kazalo.
ISBN 978-953-55006-2-9

Atlas ptica Nacionalnog parka Paklenica ornitologa i biologa dr. sc. Gordana Lukača sažima rezultate njegova istraživanja ornitofaune šireg prostora Nacionalnog parka Paklenica što ih kontinuirano provodi od 1984. god. U knjizi su prikupljeni podaci o rasprostranjenosti i brojnosti ptica gnjezdarica te podaci o izoliranim gnjezdištima pojedinih rijetkih i ugroženih vrsta. Detaljnije su obrađeni podaci o 112 do sada zabilježenih vrsta gnjezdarica od 240 zabilježenih ptičjih vrsta na širem prostoru Nacionalnog parka Paklenica. U prilogu su prikazani najpoznatiji tipovi staništa i vegetacije te iskazana brojnost pojedinih vrsta ptica zabilježenih u pojedinim dijelovima parka. Među njima su i ugrožene i rijetke vrste ptica grabljivica kao što su suri orao (Aquila chrysaetos), sivi sokol (Falco peregrinus), orao zmijar (Circaetus gallicus) i jastreb (Accipiter gentilis). Knjiga je bogato ilustrirana dokumentarnim fotografijama ptica i brojnim kartama, a upotpunjuju je tablice, rječnik najvažnijih pojmova i toponima te kazalo.