Ethnologica Dalmatica

ETHNOLOGICA DALMATICA / glavni urednik Silvio Braica. - Sv. 18. - Split : Etnografski muzej Split, 2011. - 1 sv.

ISSN 0353-9210

Etnografski muzej Split u svojemu je najnovijem, 18. svesku časopisa Ethnologica Dalmatica objavio sedam tekstova koji obrađuju teme iz dalmatinske etnografske baštine. Od toga je pet izvornih znanstvenih članaka: Gospa od sniga – u kontekstu bolske marijanske pobožnosti (Ivana Vuković), Ženska oglavlja iz fundusa Zavičajnog muzeja Biograd na Moru (Mira Hlanuda Vegar), Narodna baština u službi turizma (Paško Zoričić), Lužički Srbi – najmanji slavenski narod (Slavica Vrkić Žura), Najnoviji doprinosi upoznavanja djela Dalmacija kako ju je opisao profesor doktor Frane Carrara (Božidarka Šćerbe Haupt). Časopis donosi i tekst Branke Vojnović Traživuk o mapi Dalmazia I. Cantinottia iz fundusa Etnografskog muzeja Split te izvješće o radu Muzeja za 2009. i 2010. god. (Iva Meštrović). Osim što su svi tekstovi recenzirani i klasificirani, popraćeni su i sažecima na engleskome ili njemačkom jeziku te crno-bijelim ilustracijama.