Journal of the History of Collections

JOURNAL OF THE HISTORY OF COLLECTIONS / edited by Arthur MacGregor. - Vol. 23, no. 1, 2 (2011.). - Oxford : Oxford university press, 2011. - 2 sv.

ISSN 0954-6650

Za Zbirku periodike knjižnice MDC-a od 1990-ih godina kupuje se i vrlo cijenjen časopis Journal of the History of Collections, izdanje Oxford university pressa. Časopis se objavljuje u dva sveščića na godinu te u svojim prilozima s multidisciplinarnog stajališta razmatra fenomen kolekcioniranja te okolnosti i postupke formiranja muzejskih zbirki. Osim izvornih radova, časopis donosi i preglede događanja, konferencija, izložaba ili prikaze knjiga s tematikom kolekcioniranja. Časopis se objavljuje u tiskanome i elektroničkom obliku. U 2011. godini objavljen je 23. svezak u dva sveščića. U prvom je sveščiću objavljeno deset priloga. Među njima je tekst Allison Morehead o Muzeju ludila (Musée de la folie), koji je osnovao dr. Auguste-Armand Marie 1905.god. u Parizu kao mjestu izlaganja umjetničkih radova štićenika psihijatrijskih bolnica; Jenifer Thomas opisuje aktivnosti Royal Societyja (1663. – 1784.) u skupljanju građe koja će kasnije biti fondom British Museuma; Delphine Burlot opisuje vrlo vrijednu, ali zaboravljenu knjigu Disegni intagliati di Pitture Antiche i 90 iznimnih ilustracija u njoj (graviranih ploča) iz 1746., koja je sačuvana u samo tri primjerka, a jedan je u Kraljevskoj knjižnici u Madridu. Drugi sveščić, koji je u potpunosti posvećen temi inventara prvih modernih zbirki (Captured objects – inventories of early modern collections) uredile su gošće urednice Jessica Keating i Lia Markey. One u uvodnom tekstu naglašavaju iznimnu važnost inventara, koja se posebice očituje u trenucima promjena u životu pojedinaca – vlasnika zbirke. Takvi su trenuci preseljenje, smrt, ženidba i sl. vlasnika ili promjena vlasništva i lokacije zbirke odnosno pojedinih njezinih predmeta. Uz temu broja objavljeno je osam tekstova u kojima se analiziraju različiti inventari od 1500. do 1800-ih godina te daje uvid u povijest dokumentiranja i dokumentacijskih postupaka, kao i u samu povijest skupljanja muzejskih predmeta.