Izaberi pregled

Pregled tjedna


<siječanj 2014>
pusčpsn
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

 izdavačka djelatnost
 izložba
 događanje
 skup
 ostalo

Pregled mjeseca

Pregled godine

Ostalo

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / Natječaji za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjestaMjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb
datum početka/završetka: 14.01.2014.
Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Natječaji

Na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 114/12.), članka 9. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj 142/10.), te članka 26. Statuta.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU raspisuje N A T J E Č A J za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta:

1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U KONZORCIJU HRVATSKIH AKADEMSKIH KNJIŽNICA
– jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca
Uvjeti: Diplomirani knjižničar/knjižničarka sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 28/11.), položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, dvije godine radnog iskustva u knjižničarskoj struci, izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

2. STRUČNI SAVJETNIK U KONZORCIJU HRVATSKIH AKADEMSKIH KNJIŽNICA
– jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca
Uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij informatologije ili računarstva (VSS), dvije godine radnog iskustva, znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- presliku domovnice
- dokaze o stručnoj spremi i stručnom ispitu
- dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaze o znanju engleskog jezika
- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 30. prosinca 2013.” te naziv radnoga mjesta za koje se prijavljuje.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 14. SIJEČNJA 2014.