Izaberi pregled

Pregled tjedna


<listopad 2013>
pusčpsn
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

 izdavačka djelatnost
 izložba
 događanje
 skup
 ostalo

Pregled mjeseca

Pregled godine

Izložba

Institut za suvremenu umjetnost / Robert O'Connor: Kontrola / Controldatum početka/završetka: 24.10.2013. / 23.10.2013.
otvorenje: 18.30 / 20.00 sati
organizator: Institut za suvremenu umjetnost

18:30 - UŽIVO: Robert će govoriti o svojem interesu za povijest, sjećanja, fotografiju i svojem radu u Njemačkoj, Irskoj i Kini
18:30 - LIVE: Robert speaks about history, memory, photography, and his work in Germany, Ireland and China
20:00 - Otvorenje izložbe / Exhibition opening

++ ENGLISH BELOW ++

Ovo je prva samostalna izložba Roberta O'Connora u Zagrebu. U Hrvatskoj je do sada izlagao u Spltu, na 37. splitskom salonu 2011.

Robert O'Connor kaže kako je Kontrola opus radova koji istražuje prizore, slike i povijesne slike, poput dokumentarnih fotografija iz poslijeratnog razdoblja u DDR-u.
„Sve rasprostranjenija i stalno sve veća količina slika koja postoji u javnoj domeni i na Internetu utjecala je na promjenu u mojem pristupu tom materijalu.
Kutija 35mm dijapozitiva kupljenih na buvljaku u Berlinu postala je okidač za novi projekt još 2009. godine pod nazivom Lenins Ideen wurden Wirklichkeit (Lenjinove ideje postale su stvarnost).

Dijapozitivi dokumentiraju niz poslova i projekata na kojima rade razni državni djelatnici, radnička klasa, a koje nadgledaju i kontroliraju predstavnici raznih komunističkih tijela, ispred pomno organiziranih pozadina i postavki.
Odabrane fotografije koje su prisvojene, usredotočene su na domenu političkih izjava i stavova, industrijsku arhitekturu i propagandu iz Njemačke Demokratske Republike (DDR) 1949 -1990.“

U tekstu Barbare Vujanović uz izložbu možete pročitati kako „…Control nameće pitanja o (pre)oblikovanju prošlosti i naših sjećanja, te zauzimanja različitih stavova, ovisno o vremenskim i prostornim koordinatama. Umjetnici čine upravo to – preoblikuju. Robert odabire djeliće povijesti zaleđene na starim slajdovima i preoblikuje ih. Dokumentarne fotografije na kojima su, iz ideoloških razloga, zabilježeni podvizi radničke klase, jasno pod budnom paskom njihovih komunističkih vlastodržaca, polazište su za vraćanje u poslijeratno razdoblje u Njemačkoj Demokratskoj Republici. To je razdoblje u DDR-u, kao i u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Sovjetskom Savezu Socijalističkih Republika te u drugim komunističkim zemljama, određeno strogom kontrolom režima.”

Robert O’Connor, 1976 Cork, Ireland
2011 M.Sc. [Interactive Digital Media] Trinity College, Dublin, IE
2001 M.F.A. Fine Art [Photography] University of Ulster, Belfast, NI
1999 B.A. (hons) Fine Art [Sculpture] University of Wales, Cardiff, UK

This is the first Robert O'Connors exhibiton in Zagreb. He has exhibited in Croaitia at 37th Split salon in 2011.

Robert O'Connor says how Control is opus of works that explores images , photos and historical images, such as documentary photography of the postwar period in the GDR .
"Control is a body of work that focuses on pictures and historical images, such as documentary photos from the post-war period in the GDR. The ever-expanding sea of images that exists in the public domain and on the Internet has influenced this change in my approach to the given material. A box of 35mm slides purchased at a flea market in Berlin became the fuse for a new project in 2009. Titled Lenins Ideen wurden Wirklichkeit (Lenin’s ideas became reality), the slides document a number of projects completed by national workers and observed by their communist representatives against carefully staged backdrops and settings. The photographs selected, which have been appropriated, focus on political representations, industrial architecture and propaganda from the German Democratic Republic (GDR) 1949 –1990."

In the text of Barbara Vujanović accompanying the exhibition, you can read how "The cycle of digital photographs by Robert O’Connor entitled Control inevitably brings to my mind the same issues about the (re) shaping of the past and our memories, of adopting different viewpoints, depending on the space-time coordinates. Artists do just this – they reshape. O’Connor selects bits of the past that are frozen on old slides and remodels them. Documentary photos, in which, from ideological reasons, the heroic exploits of the working class are registered, of course under the vigilant eye of its communist political masters, are a point of departure for a return to the post-war period in the GDR. This period was, in the DDR or GDR, as it was in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and in the USSR and in other communist countries, characterised by strict regime control.”