Izaberi pregled

Pregled tjedna


<listopad 2013>
pusčpsn
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

 izdavačka djelatnost
 izložba
 događanje
 skup
 ostalo

Pregled mjeseca

Pregled godine

Izložba

Tatjane Politeo / Zebra - majmun - lav

Moderna galerija

mjesto održavanja: Studio Moderne galerije “Josip Račić”, Margaretska 3, Zagreb
datum početka/završetka: 03.10.2013. / 30.09.2013.
otvorenje: 19.00 sati
organizator: Moderna galerija

Tatjana Politeo pažnju hrvatskih i stranih kritičara privukla je osebujnim likovnim izričajem koji primarno počiva na postupku kombiniranja različitih tehnika: slikanju akrilom i temperom, te crtanju i kolažiranju. Pri tome ona briše granicu između slike i predmeta unoseći u svoj rad različite materijale, prelazeći s platna na staklo, ali i stvarajući oslikane predmete. Njezin je rukopis prepoznatljiv: simplificiranošću asocira na tradiciju art bruta, a posezanjem za elementima stripa i reklama, pogotovo iz starijih tiskovina, približava se estetici pop arta, pa i street arta. Svakim novim ciklusom slikarica istražuje novu temu, varira svoj pristup likovnom problemu, bavi se osobnim i univerzalnim univerzumom simbola, čime postiže zanimljive pomake u građenju vlastita stila i poetike.

Teme radova predočene su zamjetnom lakoćom, što je dodatno podcrtano iskrenim i prijemčivim humorom, te britkom ironijom. Kolorit, koji je vrlo često rasvijetljen, žarki, ponekad s reskim fluorescentnim akcentima i spontana stilizacija podržavaju fluidnost protjecanja ideja koje trenutno okupiraju umjetnicu u njihovoj konkretizaciji sve do promatrača koji se susreće s djelom. Snaga autoričina diskursa temelji se upravo na specifičnom spajanju tema koje su životne (a samim time i ozbiljne, ponekad i angažirane,  no bez podilaženja i primjene agresivnih sredstava šoka) s razigranim i, tek naizgled, naivnim pristupom.     

Recentni ciklus slika naslovljen „Zebra –majmun – lav“ u određenim segmentima pokazuje svojevrstan otklon u odnosu na prethodne radove i cikluse. Autorica koristi tamniju paletu. Podloga kompozicija, rađenih na platnima različitih dimenzija, izvedena je mahom crnom koju rasvjetljava kolorističkim akcentima modre, metalik zelene, svijetlozelene, smeđe, ružičaste, oker i sive te bijele boje. Površina slika i diptiha upotpunjena je nanosima slikarskoga mort-kristala, što unosi kvalitetu taktilnosti, dok nasprejane površine u suodnosu s oslikanim dijelovima stvaraju začudnu atmosferu i dinamične perspektivne relacije unutar cjelina. Tatjana oslobađa punu potenciju svoje gestualnosti varirajući je od dinamičnih, širokih poteza kistom do suptilnih, mirnijih dodira po površini slikarskoga platna i posve rasplinutih nanosa.

Sami protagonisti, životinje zebra, majmun i lav, ne nalaze se ni u kakvim narativnim momentima, već predstavljaju određene psihološke karaktere i emotivna stanja koja možemo čitati kroz prizmu njihovih simboličkih konotacija ali i vlastita stava o njima. Lav je, primjerice, alegorija Božje mudrosti zbog njegove smirenosti i vedrine udružene sa snagom.  Majmun je pak drumski razbojnik, raspoloženi pustolov koji razdražuje, ali i razoružava svojim šalama. Pokreće ga instinktivna motivacija, a u duhovnom je pogledu dijete.  Zebrini darovi su crno-bijeli pogled na svijet (ipak, Tatjanine zebre imaju i žute pruge!), jasnoća bez filtera, okretnost, jedinstvenost, snaga, sigurnost u pravi put, sposobnost očuvanja individualnosti unutar stada.

Unutar kompozicije pojavljuje se i orao, kralj ptica, koji se, među ostalim, veže uz simboliku anđela, viših duševnih bića.  Tapira određuje posve oprečno tumačenje; u tradicionalnim vjerovanjima ono se izjednačava s onim zmije ili jelena, a među eksplicitnijim prispodobama izdvaja se ona zavodnika žena.
Tatjana čak i spaja značajke nekoliko životinje u jedinstveno biće, što s jedne strane naglašava komičnost (lav-majmun), no ukazuje i na metafizičku vrijednost i simbolički sadržaj (lav-majmun s krilima: poruka kombinacije, jukstapozicija između početaka i krajeva).
 
Zanimljiv kontrapunkt tim objašnjenjima bestijarija je za Tatjanu već tipična tema lebdećega okrugloga objekta, NLO-a (prisjetimo se ciklusa „Svemirski putnik“) koji gdjegdje nadvisuje životinje. Za razliku od pojavljivanja u prethodnim ciklusima u ovom je objekt posvemašnjom redukcijom detalja sveden na pojavnost čistoga znaka. Nazočnost objekta involvira prisutnost popularne kulture koja predstavlja kontrast prirodnome svijetu, a ujedno potencira moment uzdignuća u više, onozemaljske sfere, koji sugerira i simboličko značenje pojedinih životinja. Na njihove karaktere i stanja osim ekspresivnih, gotovo ljudskih izraza, upućuje i tekst koji kao naslov ili komentar autorica mjestimično ugrađuje u kompoziciju. Primjerice, MAJMUN OSAMLJENI LAV ..., JAKO MLAD LAV, ALI NE BEZOPASAN, SAKRIO SAM SE...

Ovo je čitanje, dakako, samo jedno od plauzibilnih. Zadržala sam se na njemu jer mi se, slijedom tema kojima je do sada pristupala, čini posebno uvjerljivom teza kompleksnoga sagledavanja života i svijeta u kojem prebivamo u ključu simbolističkih tumačenja i dualističkoga poimanja koje uključuje puno širi spektar mogućnosti. Kao potvrdu prije spomenute napetosti između (nepodnošljive) lakoće izraza i različitih razina dubljeg značenja koje se postupno otkrivaju navest ću tek da sama činjenica da je odabrala afričke životinje i taj izbor podcrtala izrazima poput  KRALJ LAVOVA …, slikarica ponovo aludira na popularnu kulturu i to na onaj dio posvećen najmanjima – na animirane filmove, stripove i ilustracije za djecu. Međutim, ne zaboravimo, upravo su bajke, ispod krinke zabavnoga sadržaja, donosile najsnažnije poruke i poduke.

Slike emaniraju za autoricu tipičnu dimenziju komunikacije s promatračem koji napose biva intrigiran stalno mijenjajućim odnosima slojeva (formalnim i sadržajnim) slike. Tatjana Politeo ovim ciklusom daje iskaz čistog užitka slikanja, njegovanja i poštovanja metiera i njegovih mogućnosti, te zamjetne likovne zrelosti.

Barbara Vujanović