Isprava dubrovačkog konzula u Lisabonu...
 


 

 

...Bartolomea Lodovica Ghiliona iz 1790., kojom imenuje kap. Kovačevića prvim poručnikom milicije.

  • Akvarel i rukopis tintom na papiru,
  • dim. 34 x 44 cmm

U naslovu su tehnikom akvarela precizno naslikana dva velika grba Dubrovačke Republike, a u sredini lik sv. Vlaha s maketom Dubrovnika u lijevoj ruci. Isprava je pisana rukom (prva tri reda velikim slovima, a ostalo rukopisom).

 

Copyright MDC & Carnet
design NOVENA, Zagreb